Varan har lagts till i varukorgen
Osäkert med kallvattenrör under värmegolv
Forskning 6 maj 2021
examensarbete-om-kallvattenledningar-under-varmegolv
I ett examensarbete har fyra olika modeller av kallvattenrör i golv med golvvärme undersökts. Illustration: Säker Vatten
Om golvvärme installeras ovanför en kallvattenledning kan vattnet värmas upp så att det finns risk för legionellatillväxt. Ett examensarbete visar att Boverkets råd kring detta inte efterlevs.

För att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i tappkallvatten finns det ett råd i Boverkets byggregler, BBR. Enligt rådet ska installationerna utformas och isoleras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i åtta timmar utan att temperaturen på tappkallvatten överstiger 24 grader.

I examensarbetet ”Kallvattenledningar under värmegolv” har Jennie Lindblom och Linnea Persson från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, undersökt fyra olika modeller av kallvattenrör i golv med golvvärme. Syftet är att se vad vattentemperaturerna blir och om rådet i BBR kan uppfyllas.

Tre vanliga golvtyper

Undersökningen har byggt på modeller av tre vanligt förekommande golvtyper i flerbostadshus; golv med stålbalkar, golv med betong och kocksaska samt golv med träbjälkar. På golvet med stålbalkar undersöktes två modeller där kallvattenröret placerades ovanpå en av stålbalkarna i den ena och mellan två stålbalkar i den andra.

För att studera hur golvvärmen påverkar kallvattenröret användes det svenskutvecklade mjukvaruprogrammet Comsol Multiphysics.

– Ingen av dessa fyra placeringar uppfyllde Boverkets krav för en uppvärmning under 24 grader på åtta timmar, sa Jennie Lindblom då de presenterade sitt examensarbete på Stora Legionelladagen som genomfördes i april.

Resultatet baserades på ett vattenrör av plast med dimensionen 16 mm och en isolering på 13 mm. Eftersom ingen uppfyllde Boverkets råd valde Jennie Lindblom och Linnea Persson att gå vidare med sitt examensarbete genom att ändra på dimensionerna på kallvattenröret och isoleringen.  

Kräver en isolering på 90 mm

– Ett större kallvattenrör skulle innebära en större volym vatten som behöver värmas upp vilket skulle ta längre tid. En tjockare isolering skulle bromsa värmespridningen in mot kallvattenröret, förklarade Linnea Persson.

I den fortsatta studien undersöktes ett rör på 16, 20 respektive 25 mm där isoleringen varierades för att se vilka kombinationer som skulle klara Boverkets råd. Resultatet visar att det krävs mycket isolering i samtliga fall.

– 16 mm röret kräver en isolering på 90 mm. Isoleringstjockleken minskar något för 20 mm röret, där behöver isoleringen endast vara 80 mm för att behålla temperaturen under 24 grader på åtta timmar. Den minsta isoleringstjockleken fick vi för 25 mm röret där isoleringen endast behöver vara 51 mm, sa Linnea Persson.

Annan placering är ett alternativ

När golvvärme installeras ovanför ett kallvattenrör måste således ett grövre vattenrör med tjockare isolering användas om Boverkets råd ska kunna uppfyllas. Denna installation kan dock påverka både golvets bärförmåga och stabilitet, eftersom den tar så mycket plats i jämförelse med golvets tjocklek som helhet.

Ett alternativ kan därför vara att använda en annan placering av kallvattenledningen när golvvärme installeras, vilket Jennies och Linneas handledare Joachim Claesson gick vidare att studera. Han undersökte vilket avstånd mellan golvvärmen och kallvattenröret som skulle behövas för att inte 24 grader skulle överskridas. Resultaten från hans undersökning kan ses i tabellen nedan.

Avstånd mellan vattenrör och värmegolv
Rörstorlek 15 mm 15 mm 22 mm 22 mm 28 mm 28 mm
Isolering 9 mm 20 mm 9 mm 20 mm 9 mm 20 mm
Avstånd från vägg -600 mm -600 mm -400 mm -300 mm -200 mm -50 mm

– Oavsett isolertjocklek så skulle kallvattenröret på 15 mm behöva vara minst 600 mm från golvet med golvvärme, förklarade Linnea Persson.

Examensarbetet initierades av Säker Vatten.

– Det här är något som vi kommer att titta vidare på. Vi har startat ett projekt där vi ska titta på vilka konsekvenser det här får och hoppas kunna ta fram ett förslag på hur vi kan minimera risken för legionella, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten till Omvärldsbevakning.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Projektering Renoveringar Teknik Vatten och avlopp Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter