Varan har lagts till i varukorgen
Elsäkerhet

Ny handbok ska tydliggöra ansvaret för elanläggningar

Arbetsmiljö 10 maj 2021
el-3
Genom en ny bok vill Elsäkerhetsverket göra det enklare för den som har ansvar för en elanläggning att ta hand om den på rätt sätt. Johan Lidbaum är överinspektör på Elsäkerhetsverket. Foto: Mostphotos/Elsäkerhetsverket
Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket har släppt en ny handbok om elsäkerhet. "Det är en bred bok för alla som ansvarar för elsäkerhet", säger Johan Lidbaum, överinspektör på Elsäkerhetsverket. 

Varje elolycka är en för mycket. Många orsakas av bristande säkerhetskultur på arbetsplatser. Mellan år 2016 och 2020 anmäldes 2 896 tillbud och olyckor orsakade av elektricitet till Arbetsmiljöverket. Fortfarande dör flera personer varje år av elolyckor i arbetet. Det trots regler och säkerhetsföreskrifter. 

Handbok tydliggör ansvarsfördelning

johan-lidbaumelsakerhetsverket Johan Lidbaum, överinspektör på Elsäkerhetsverket. 

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverkets nya handbok "Arbete vid risk för elektrisk fara" ska hjälpa arbetsgivare och anläggningsinnehavare att skapa förutsättningar för säkra arbeten.

Handboken riktar sig till personer som sitter i ledningen för företag som genomför arbeten där det finns elektrisk fara. Men den vänder sig även till innehavare av elanläggningar och elektriska utrustningar samt till elanläggningsansvariga och elsäkerhetsledare.

– Vi vill göra det tydligare vem, om det är anläggningsinnehavaren eller arbetsgivaren, som har ansvar när det gäller säkerheten vid arbeten där det finns risk för elektrisk fara, säger Johan Lidbaum, överinspektör på Elsäkerhetsverket. 

Själva ansvarsfrågan är något Johan Lidbaum och hans kollegor ofta får frågor kring. Han poängterar hur viktigt det är att du som beställare i avtal och under upphandling är tydlig med din kravställning.

– Specificera om arbetet förväntas utföras enligt en viss standard eller branschanvisning och ställ tydliga arbetsmiljökrav vid upphandlingen. På så sätt kan man säkerställa att man jobbar säkert, säger Johan Lidbaum. 

Föreskrift om elsäkerhet tas bort

För att undvika dubbel reglering av säkerhetsmässiga arbetsmiljöfrågor i verksamheter där det förekommer elarbeten kom under våren ett förslag om att upphäva Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2006:1 om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet.

– Den har precis gått ut på remiss. Sista dag att ge synpunkter är 14 juni 2021, säger Johan Lidbaum. 

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Elinstallation Eldistribution Elproduktion Projektering
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial