Varan har lagts till i varukorgen
Möjligheternas byggregler skjuts upp
Bestämmelser 21 maj 2021
möjligheternas byggregler
Samhällsbyggnadssektorn behöver mer tid till anpassning för de kommande förändringarna. Foto: Mostphotos
Boverket förlänger tidplanen för Möjligheternas byggregler. Branschens aktörer behöver mer tid. Införandet av den nya regelmodellen och övriga förändringar skjuts nu på framtiden.

Ökad effektivitet och fler bostäder. Det är målet med regeringsuppdraget Möjligheternas byggregler som omfattar genomgripande förändringar av Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS.

Nu förlängs tidplanen för projektet. Boverket meddelar att det behövs större marginaler för att göra omställningen och att införandet därför senareläggs.

Synpunkter från branschen

Enligt myndighetens generaldirektör, Anders Sjelvgren, är det främst synpunkter från branschen som ligger bakom beslutet.

– Vi har lyssnat på remissinstanserna och det innebär att processen inte får gå för fort. Hela samhällsbyggnadssektorn måste engageras, ha möjlighet att följa arbetet och förbereda sig, säger Anders Sjelvgren i ett pressmeddelande.

Enligt honom har det mestadels varit positiva signaler kring de föreslagna förändringarna, bortsett från tidplanen. En vanlig synpunkt är att de nya reglerna bör träda i kraft blockvis, det vill säga att regler för fler tekniska egenskaper införs samordnat i den nya modellen.

En ny regelmodell

Projektet omfattar bland annat en ny regelmodell för både BBR och EKS. Den första delen där modellen tillämpats är i förslaget för nya regler om skydd mot buller, nuvarande avsnitt sju i BBR.

Planen har varit att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2022. Så blir det inte. Boverket uppger att en ny tidplan kommer att sättas samtidigt som arbetet fortsätter med att ta hand om inkomna remissvar.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial