Varan har lagts till i varukorgen

Kontor med halverad klimatpåverkan

Arkitektur 5 maj 2021
huvudbild_parkhuset
Parkhusets ljusgård. Skiss: AIX arkitekter, Illustration: Walk The Room
På uppdrag av Fabege vidareutvecklar AIX Arkitekter och Codesign Arkitekturbyrå Parkhuset i Solna Business Park. Målet är att halvera klimatpåverkan för kontoret i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

I dagsläget står Solna Business Park inför stora förändringar och ska under de kommande åren omvandlas till ett nytt attraktivt område för både företag och boende. Parkhuset – ett åtta våningar högt kontorshus på omkring 31 000 kvadratmeter bruttoarea – blir första projektet ut att projekteras.

I ett traditionellt nybyggnadsprojekt släpps det idag ut ungefär 450 kilo koldioxid per kvadratmeter. Parkhuset förväntas uppnå ett utsläpp på 225 kilo koldioxid per kvadratmeter. Det innebär en halverad klimatpåverkan i jämförelse med ett traditionellt nybyggnadsprojekt.

För att uppnå en halverad klimatpåverkan kommer stommen att byggas i trä och byggdelar från ett rivningsprojekt i Solna Business Park att återbrukas. Sébastien Corbari på AIX leder projekteringsteamet, där medarbetare från Codesign ingår.

Utredning ska säkerställa återbruk

I samverkan med RISE, NCC, Codesign och Fabege har en utredning gjorts för att säkerställa att delar från betongstommen kan återbrukas i nybyggnationen av Parkhuset.

Ett preliminärt resultat av utredningen visar att ungefär 3 500 kvadratmeter håldäckselement och/ eller TT-kassetter kan återbrukas i entréplanet, vilket motsvarar en besparing på omkring 300 ton koldioxid. Fastigheten kommer att byggas med trästomme som sänker utsläppen signifikant.

Dubbelt pilotprojekt

Parkhuset blir pilotprojekt i dubbel bemärkelse – både som första projekt att projekteras i Solna Business Parks kommande omvandling, men även som första projekt ut i innovationsprojektet ”Återhus – att bygga hus av hus”.

Återhus ska möjliggöra återbruk av tunga byggnadsdelar i en branschövergripande övergång till cirkulär ekonomi, och fokuserar på stomdelar och fasad av betong och stål för återbruk inom ny- och ombyggnation.

Mer hållbar framtid

– Det inger stort hopp att se att branschen har ambitionen och modet att satsa på omställningen till cirkulära flöden och allt det innebär för en mer hållbar framtid. Den här piloten kommer att vara en möjliggörare, en milstolpe på väg till att lyckas med detta, säger Nadine Aschenbach som tillsammans med Jelena Mijanovic på Codesign leder innovationsprojektet.

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Hållbarhet Återbruk Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter