Varan har lagts till i varukorgen
Fler elbussar utmaning i stadsplaneringen
Hållbarhet 7 maj 2021
Elbussar vid busstation
Västtrafik har som mål att all stadsbusstrafik ska vara elektrifierad till år 2030. Foto: Volvo Bussar
För att uppnå högt ställda klimatmål har Västtrafik inlett arbetet med att elektrifiera all stads- och tätortstrafik i Västra Götalandsregionen. Det är den hittills största satsningen på elbussar i Norden.
Västra Götalandsregionen har som klimatmål att minska koldioxidutsläppen från kollektivtrafiken med 90 procent till 2035. Göteborgs stad har även planer på att förtäta stadsmiljön i framtiden. Byggandet av en tätare stad förutsätter att vibrationer och buller minskar och att luftkvalitén blir bättre.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Infrastruktur Miljö Samverkan Upphandling Eldistribution
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter