Varan har lagts till i varukorgen
De sjösatte nya hjälpmedlet AMA Funktion
AMA 11 maj 2021
AMA Funktion
Johanna Brolin och Jan-Olof Edgar kunde i förra veckan visa upp AMA Funktion och molntjänsten AMA Funktion Studio. Foto: Svensk Byggtjänst
Frågan har ställts i snart 50 år: Visst borde det gå att ta fram en AMA för funktionskrav i totalentreprenader? Nu vet vi att svaret är ja. Förra veckan smyglanserades det nya hjälpmedlet.

Det var i början på 1970-talet som totalentreprenaden infördes som begrepp. Ända sedan dess har det pågått en diskussion om behovet av ett hjälpmedel för upphandling med funktionskrav. Ett sådant hjälpmedel finns nu på plats.

Under ett webbinarium i förra veckan gjordes nämligen en första lansering av AMA Funktion som utvecklats under ledning av Svensk Byggtjänst. Arbetet med den nya tjänsten har pågått sedan 2018.

En metodik för att skapa tydliga funktionsbeskrivningar som kan användas i totalentreprenader

Därför behövs verktyget

Två av de som deltagit i projektet är Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst, och Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion. Under webbinariet förklarade de varför verktyget behövs.

– Vi hoppas framförallt att det ska minimera risken för tvister och att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning. Då behövs en metodik för att skapa tydliga funktionsbeskrivningar som kan användas i totalentreprenader, sa Johanna Brolin.

Hon och Jan-Olof Edgar passade även på att göra en demonstration av den nya molntjänsten AMA Funktion Studio som ska användas för att upprätta upphandlingsdokument. Kort sammanfattat går det ut på att göra funktionsupphandlingar med hjälp av en kravdatabas. Helt digitalt.

Användning påbörjas successivt

Denna första smyglansering innebär att användarna till en början släpps på successivt. Tanken är att branschen ska testa verktyget och lämna synpunkter.

Fram till slutet av året är användningen helt gratis. Under hösten anordnas pilotprojekt kopplat till verktyget och sedan släpps AMA Funktion i sin helhet.

AMA Funktion Studio Jan-Olof Edgar demonstrerade AMA Funktion Studio. Foto: Svensk Byggtjänst

– Det är lite som examensdag idag och det känns helt fantastiskt, sa Jan-Olof Edgar.

CoClass en förutsättning

Han menar att tiden är mogen för det nya hjälpmedlet. Inte minst eftersom det nu finns digitala förutsättningar i form av bland annat klassifikationssystemet CoClass.

AMA Funktion har tagits fram i nära samarbete med det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder i Stockholm som räknar med att använda verktyget i ett flertal projekt redan nästa år. Sammanlagt har ett 50-tal personer från olika företag och myndigheter deltagit i arbetet.

Fördjupningsmaterial

OM AMA Funktion

 • Ett nytt stöd för upphandling av totalentreprenader.
 • En branschmetodik där funktionskrav blir en naturlig del av de tidiga skedena i byggprocessen.
 • Kraven som tags fram går sedan att följa genom byggnadsverkets livscykel.
Källa: Svensk Byggtjänst
OM AMA Funktion Studio

 • Bygger på klassifikationssystemet CoClass och hjälper beställaren att ta fram kravdokument inför en upphandling.
 • Genom att basera upphandlingen på funktionskrav så ger beställaren större utrymme för entreprenören att hitta lösningar.
 • Vid skapandet av ett projekt i AMA Funktion Studio är det möjligt att ta stöd av Svensk Byggtjänst framtagna kravmallar för olika byggnadsverk.
Källa: Svensk Byggtjänst
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bostäder Digitalisering Projektering Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM AMA Funktion

 • Ett nytt stöd för upphandling av totalentreprenader.
 • En branschmetodik där funktionskrav blir en naturlig del av de tidiga skedena i byggprocessen.
 • Kraven som tags fram går sedan att följa genom byggnadsverkets livscykel.
Källa: Svensk Byggtjänst
OM AMA Funktion Studio

 • Bygger på klassifikationssystemet CoClass och hjälper beställaren att ta fram kravdokument inför en upphandling.
 • Genom att basera upphandlingen på funktionskrav så ger beställaren större utrymme för entreprenören att hitta lösningar.
 • Vid skapandet av ett projekt i AMA Funktion Studio är det möjligt att ta stöd av Svensk Byggtjänst framtagna kravmallar för olika byggnadsverk.
Källa: Svensk Byggtjänst