Varan har lagts till i varukorgen

Beställare ges råd om stigande materialpriser

Bestämmelser 26 maj 2021
materialkostnader
Med en ny vägledning ska byggherrar kunna hantera priser som ökar på grund av stigande materialkostnader. Foto: Mostphotos
Tidigare har Byggföretagen gått ut med råd kring de skenande kostnaderna för byggmaterial. Nu gör Byggherrarna detsamma. En ny vägledning fokuserar på ändring av avtalade priser.

Som Omvärldsbevakning berättat tidigare har priserna på byggmaterial ökat kraftigt under våren. Detta påverkar många entreprenader.

Nyligen publicerade Byggföretagen råd kring hur deras medlemsföretag bör förhålla sig till utvecklingen. Mer specifikt handlade råden om vad standardavtalen AB 04 och ABT 06 anger i fråga om ansvaret för eventuella kostnadsökningar.

Vägledning om ändringar

Liknande information har nu tagits fram av Byggherrarna. Dokumentet är tänkt att ge anvisningar om hur man kan gå till väga för att ta ställning till entreprenörers eventuella krav på ändring av avtalade priser.

Byggherrarna konstaterar att en beställare inte kan fatta beslut om att frångå ett avtalat fast pris utan fullständiga uppgifter kring orsakerna. Vägledningen ger därför stöd om vilken information beställaren kan efterfråga för att möjliggöra en korrekt och konsekvent tillämpning av de aktuella paragraferna i standardavtalen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi Upphandling
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter