Varan har lagts till i varukorgen

AMA VVS & Kyla 22 är på gång

AMA 26 maj 2021
ventilationsaggregat-ama-ra
En förändring i kommande AMA är tydligare gränsdragning mellan VVS och el vid styr och övervakning av ventilationsaggregat. Foto: Tobias Sterner, Svensk Byggtjänst
Utredningsarbetet med nästa AMA VVS & Kyla är nästan klart. Ett område som får stort fokus är styr och övervakning. Till midsommar ska en färdig remiss skickas ut.

– Vi har denna gång lagt mycket tid på styr och övervakning i vårt utredningsarbete. Det är där de enskilt största ändringarna kommer att finnas, berättar Jan Fredriksson, en av huvudutredarna på Svensk Byggtjänst.

Tillsammans med Eva Eneström Schmied på Svensk Byggtjänst har han arbetat med uppdateringen av referensverket AMA VVS & Kyla som ska vara helt klar i april 2022.

Denna gång har de valt att rikta in arbetet på att uppdatera områden som ständigt kommer upp vid referensgruppens möten och kontakt med branschen.

Tydligare gränsdragning mellan VVS och el

En förändring handlar om att tydliggöra gränsdragningen mellan VVS och el när det gäller styr och övervakning för exempelvis luftbehandlingsaggregat, fläktar, kylmaskiner och värmepumpar.

janne-portrattny Jan Fredriksson, Svensk Byggtjänst

– Vi försöker beskriva det här enklare med nya AMA-texter där det är möjligt. I RA samlar vi texterna under gemensamma okodade rubriker. Och med hjälp av tio nya figurer försöker vi förklara gränssnitten mellan olika fackområden, säger Jan Fredriksson.

Ett annat viktigt område som innehåller uppdateringar handlar om kontroll. Det ska inte råda några tvivel om att ansvaret för all kontroll som föreskrivs i en teknisk beskrivning ligger på entreprenören. Därför föreslås nu en striktare formulering av kontroll i avsnitt YHB.  

Anpassning mot branschregler

En annan stor del av uppdateringen handlar om en anpassning mot branschreglerna Säker Vatteninstallation.

– Det är jätteviktigt att AMA är samstämmig med branschregler. Jag önskar att det fanns fler sådana initiativ i branschen.

Ändringarna kring detta är många. En handlar om det nya kravet i branschreglerna om att en liggande spillvattenledning ska utformas så att backströmning från WC försvåras. I RA föreslås en ny text om detta och en figur som förtydligar.

– Sen har vi städat lite bland ytbeklädnader i R-kapitlet. Tagit fram ett nytt protokoll för kontroll av risk för tillväxt av legionellabakterier i tappvattensystem. Men det här är förstås bara några exempel på förändringarna som vi föreslår.

Till midsommar planeras remissen gå ut och det kommer vara möjligt att lämna synpunkter fram till den 20 september.

Läs mer om ändringarna i AMA VVS & Kyla 22 i AMA-nytt nummer 1 2021, se länken under fördjupningsmaterial.

OM AMA

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten.

RA står för Råd och Anvisningar och är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Sedan 2010 ges AMA och RA ut i nya versioner vart tredje år.

FAKTA Externa utredare för AMA VVS & Kyla 22:

 • Vattenkvalitet
  – Charlotta Obitz, Rise Research Institutes of Sweden
 • Rensbara kanalsystem
  – Björn Ankaräng, Ankaräng Kontroll & Besiktning AB
 • Styr och övervakning
  – Markus Edmark, Bengt Dahlgren AB
 • Injustering av värmesystem inklusive ventiler
  – Mattias Ericsson, Värmex AB
 • Injustering av kylsystem m m
  – Leif Gustafsson, Bengt Dahlgren AB
 • Brandsäkra genomföringar
  – Tomas Fagergren, Fagergrens Konsult AB
 • Trovärdig kontroll
  – Östen Edén, Edna i Tierp
  - Mathias Eriksson, BKS Konsulter AB
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Kyla Projektering Styr och övervakning Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM AMA

AMA VVS & Kyl är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av vvs- och kyltekniska arbeten.

RA står för Råd och Anvisningar och är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Sedan 2010 ges AMA och RA ut i nya versioner vart tredje år.

FAKTA Externa utredare för AMA VVS & Kyla 22:

 • Vattenkvalitet
  – Charlotta Obitz, Rise Research Institutes of Sweden
 • Rensbara kanalsystem
  – Björn Ankaräng, Ankaräng Kontroll & Besiktning AB
 • Styr och övervakning
  – Markus Edmark, Bengt Dahlgren AB
 • Injustering av värmesystem inklusive ventiler
  – Mattias Ericsson, Värmex AB
 • Injustering av kylsystem m m
  – Leif Gustafsson, Bengt Dahlgren AB
 • Brandsäkra genomföringar
  – Tomas Fagergren, Fagergrens Konsult AB
 • Trovärdig kontroll
  – Östen Edén, Edna i Tierp
  - Mathias Eriksson, BKS Konsulter AB
Fördjupningsmaterial