Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterade energikrav för lokaler
Energi 1 jun 2021
nybyggnation
Beställare kan ta hjälp av Beloks energikrav då en ny lokal ska byggas. Foto: Tobias Sterner
Beloks energikrav för lokaler har uppdaterats mot Boverkets senaste energikrav i BBR 29. Kraven kan användas som stöd vid upphandling av en ny- eller ombyggnation.

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler, Belok, har flera olika kravspecifikationer som beställare kan använda som stöd vid upphandlingar. En av dessa omfattar energikrav.

Skriften har nyligen kommit ut i en ny utgåva, där kraven har uppdaterats mot ändringarna som infördes i Boverkets byggregler, BBR 29.

Krav i två nivåer

Kraven finns som tidigare både formulerade som krav på specifik energianvändning och primärenergital. Kraven är satta i två olika nivåer: A och B som motsvarar cirka 30 respektive 15 procent lägre energianvändning än BBR 29.

I den förra utgåvan var nivån 30 respektive 20 procent lägre än kraven i BBR 25.

Tekniska rekommendationer

I kravspecifikationen finns dessutom tekniska rekommendationer för vilka krav som kan ställas på byggnaden och dess egenskaper för att nå upp till kravnivåerna A respektive B. Det handlar exempelvis om U-värden på fönster och väggar, temperaturverkningsgrad på värmeåtervinning och krav på klimatskalets lufttäthet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Lokaler Projektering Renoveringar Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial