Varan har lagts till i varukorgen

Så mycket kan en vattenläcka kosta samhället

Ekonomi 9 jun 2021
gatuarbete-vattenlacka
En vattenläcka kan få stora konsekvenser, även indirekta, på samhället. Arbetet på bilden rör inte vattenläckan som beskrivs i artikeln. Foto: Mostphotos
Hur höga kan samhällskostnaderna bli för en vattenläcka under gatan i de centrala delarna av en stad? Det har VA Syd låtit utreda och det rör sig om miljonbelopp.

I februari 2020 gick en dricksvattenledning sönder under en gata i centrala Malmö. Vatten strömmade ut och vissa verksamheter i närheten blev under en kort period utan vatten. Vägar fick stängas av under tiden som ledningen lagades och trafiken ledas om.

Det tog åtta dagar att laga läckan och återställa gatan där den inträffade. Det regionala kommunalförbundet VA Syd lät beställa en studie om hur mycket denna vattenläcka beräknas ha kostat samhället för att synliggöra hur höga samhällskostnaderna kan bli vid störningar av VA-nätet. Resultaten finns i rapporten ”Vad kostar ett hål i gatan?”.

Miljonkostnader för läckan

Bara denna enskilda läcka beräknas ha haft en samhällskostnad på cirka 13,3 miljoner kronor. Ungefär 2 miljoner kronor är den faktiska kostnaden för läckan, det vill säga utgifter för arbetet att laga den, ersättning till påverkade bussbolag och förlusten av dricksvatten.

De indirekta kostnaderna har varit svårare att beräkna, skriver man i rapporten. Men det är bland annat för extra arbete som kommunen och kommunala bolag behövt göra, förväntade förluster hos handlare och den längre restiden som uppstått för kollektivtrafiken, bilister och cyklister. En samhällskostnad på ungefär 11 miljoner kronor.

Förebyggande läcksökning

Branschorganisationen Svenskt Vatten beräknar att omkring 15 procent av det dricksvatten som vattenverken producerar i Sverige aldrig når kund utan försvinner på grund av läckor på ledningsnätet.

VA Syd arbetar aktivt för att minska dessa. 11 procent av deras dricksvatten antas försvinna på grund av läckor på ledningsnätet. Om 4 år ska den siffran var 8 procent. Till hjälp har man tagit satelliter men också flödesmätare och instrument som lyssnar av ledningarna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Samhällsplanering Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial