Varan har lagts till i varukorgen
Så gick det för jättetältet i Växjö
Arbetsmiljö 7 jun 2021
Växjö kommunhus
Det nya kommunhuset har byggts under ett gigantiskt tält som skyddat från väta och vind. Foto: Skanska/Vöfab
Väderskyddet har varit det största i sitt slag i hela Europa. Syftet har varit att hålla nederbörd och vind borta från bygget av Växjö kommunhus. Nu finns ett kvitto för hur det fungerat.

Växjös nya kommunhus har fått en hel del uppmärksamhet. Inte minst tack vare det enorma tält som omgivit byggarbetsplatsen medan produktionen pågått, vilket Omvärldsbevakning berättat om tidigare.

Under hela bygget har väta kunnat hållas borta från bjälkar, träbalkar och annat material eftersom både lossning och montering gjorts innanför tältet. Huset har en yta på 16 400 kvadratmeter och utgörs till största del av trä.

Den bedömda merkostnaden

Lösningen med tältet föregicks av en hel del diskussioner. Bland annat eftersom det bedömdes ge en merkostnad på ungefär tre miljoner kronor, berättar Christer Burman, kvalitetschef på verksamhetsgrenen Hus i Skanska Sverige.

– Vi fick leta ett tag men hittade ett fantastiskt väderskydd i Danmark som hade inbyggda traverser i taket för lossning och montage, säger han i ett pressmeddelande.

Det extra arbetet och kostnaden har dock visat sig vara lönsamt. Enligt Skanska ökade produktiviteten med ungefär en timme per dag och anställd efter att tältet kommit på plats.

En bättre arbetsmiljö

Företaget uppger också att lösningen inneburit en bättre arbetsmiljö. Klimatet innanför tältduken har gjort att personalen kunnat jobba i bara t-shirt och utan risk för att halka i snö eller is.

Notan visade sig också bli lägre än väntat. Väderskyddet har haft en slutkostnad på 1,7 miljoner kronor samtidigt som det gått att undvika fuktskador och kvalitetsbrister.

Möjlighet till effektivisering

En uppskattning som gjorts är att byggtiden hade kunnat kortas ned ungefär tre månader om vindskyddet funnits med redan från start. Bland annat eftersom invändiga arbeten kommit i gång tidigare i skydd av tältet. Kostnaderna hade då gått att sänka med ungefär 12 miljoner kronor, enligt beräkningarna.

Projektet har drivits genom partnering mellan Skanska och Växjö Fastighetsförvaltning, Vöfab. Det nya kommunhuset ska öppna efter sommaren.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Ekonomi Produktion Samverkan Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial