Varan har lagts till i varukorgen
Nu införs kompetensbevis för installatörer av fastighetsnät
Elinstallation 30 jun 2021
fastighetsnat
Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen och kommer att vara giltigt i fem år. Foto: Mostphotos
Nu lanseras det branschgemensamma kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät. Beviset ska bli en kvalitetsstämpel för installatörer och fastighetsägare.

Det nya kompetensbeviset Behörig Installatör Fastighetsnät är ett nytt kompetensbevis som visar på en installatörs kompetens men också är en trygghet för fastighetsägaren.

– Behörig Installatör Fastighetsnät är ett kompetensbevis som underlättar för beställare att kräva rätt kompetens vid upphandling. Samtidigt som det underlättar för medlemsföretagen att påvisa sin kompetens, säger Joakim Carlsson, expert Installationsteknik - Tele på Installatörsföretagen.

Lanseras under året

I takt med att fastighetsnäten blir en allt viktigare del av fastigheten och bärare av flera fastighetsfunktioner ställs helt nya krav på utförande och kompetens. Det handlar sedan tidigare mycket om larm, kommunikation, fastighetsautomation och styrning. Men enligt den nya standarden SS-EN 50174-1 och -2 även om strömförsörjning av vitala funktioner och utrustningar i fastigheten. 

Kompetensbeviset visar att du som installatör uppfyller de nya kraven i installationsstandarderna SS-EN 50174-1 och -2 samt kan tillämpa dem. Du hittar dessa standarder i nya SEK handboken 459 som Omvärldsbevakning tidigare skrivit om.

Behörigheten kommer vara giltig i fem år och de första examinationerna kommer ske under 2021. 

FAKTA Kompetensbeviset

Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen. Kravspecifikationen som behörigheten bygger på har tagits fram tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare som exempelvis INSU och Svensk Elstandard och Installatörsföretagen.

Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende och kommer att hanteras av ett separat certifieringsorgan för att vara oberoende. Certifieringsrutinen följer personcertifieringsstandarden.

Källa: Installatörsföretagen
Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Kompetens Projektering Styr och övervakning
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kompetensbeviset

Behörig Installatör Fastighetsnät är framarbetat på initiativ av branschorganisationen CANT och Installatörsföretagen. Kravspecifikationen som behörigheten bygger på har tagits fram tillsammans med installatörer, utbildare, tillverkare och beställare som exempelvis INSU och Svensk Elstandard och Installatörsföretagen.

Kompetensbeviset är fabrikatsoberoende och kommer att hanteras av ett separat certifieringsorgan för att vara oberoende. Certifieringsrutinen följer personcertifieringsstandarden.

Källa: Installatörsföretagen