Varan har lagts till i varukorgen

Mot bättre byggregler med nytt forum

Bestämmelser 10 jun 2021
byggregler
En enad sektor ska samarbeta med Boverket för utveckling av bygg- och konstruktionsreglerna. Foto: Mostphotos
Flera branschaktörer har enats i vad som kallas Samhällsbyggandets regelforum. Nästa steg är nu ett etablerat samarbete med Boverket. Fokus ligger på nya byggregler.

Det var i april som Samhällsbyggandets regelforum bildades. Gruppen utgörs bland annat av Byggföretagen, Byggherrarna, Installatörsföretagen och ett flertal andra organisationer i branschen. Även Svensk Byggtjänst har deltagit i initiativet.

Syftet är att bidra till utvecklingen av regelverken på ett sätt som ger ett modernare och mer innovativt byggande. Aktörerna är nu i gång med att etablera samarbete kring Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS. 

Ett gemensamt remissvar

Som en del av det nya initiativet lämnades nyligen ett gemensamt remissvar på Boverkets projekt ”Möjligheternas byggregler”. Detta gjordes tillsammans med organisationen IQ Samhällsbyggnad.

Tanken har tidigare varit att en ny regelmodell skulle börja gälla nästa år men i slutet på maj meddelade Boverket att införandet skjuts upp. Tidplanen har visat sig vara för snäv.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial