Varan har lagts till i varukorgen
Metoden som kan skydda bergförstärkning
Forskning 3 jun 2021
bergtunnel
Installation av bergbultar i tunnlar kan göras enklare med en ny metod. Foto: Mostphotos
Det finns svaga punkter vid installation av bergförstärkning i tunnlar. Nu har en ny metod tagits fram som minskar svagheterna och fungerar som korrosionsskydd av bergförankring.

Vid installation av förstärkning i tunnlar i berg kan de svagaste punkterna och de vanligaste felen uppstå i fyllningen av den yttre delen av borrhål närmast bergytan. Dessutom finns det problem som kan uppstå vid fyllning med cementbruk under de kupolformade brickor som fästs på de uppstickande delarna av bergbultar som säkrar tunna bergskivor i anläggningarnas tak och väggar.

I ett avslutat projekt finansierat av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond, har man undersökt en ny metod för tätning av ingjutna bergbultar och korrosionsskydd för de yttre delarna av bergförankringar. Resultatet ser lovande ut.

Lösning med cementbaserad pasta

Traditionellt är det en del svårigheter med att installera bergbultar. Fyllningen, cementpastan runt borrhålet, måste ha rätt konsistens och volym samtidigt som muttern måste åtdras försiktigt så att cementen fyller alla hålrum.

I projektet har ett pappershölje fylld med krympfri cementbaserad pasta tagits fram. Det ska användas som korrosionsskydd mellan berg och sprutbetong och den kupolformade brickans baksida när bergbultar installeras.

Tekniken har testats i laboratorieförsök och även ute i fält med bra resultat. Nu ska en produkt tas fram som uppfyller de krav som ställs på tillgänglighet och användarvänlighet.

tunnel-bergforstarkning Bergbulten efter installation med pappershöljet på plats. Foto: Giedrius Zirgulis, Rise
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Konstruktion
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter