Varan har lagts till i varukorgen

Farliga hissar ska ge byggsanktionsavgift

Bestämmelser 24 jun 2021
huvudbild_hiss-barnhand
Byggsanktioner för otillåten hissanvändning är cirka 100 000 kronor per hiss. Foto: Juan Aunión
Vid otillåten användning av hissar ska fastighetsägaren betala en straffavgift. Högsta domstolen delar den bedömning som byggnadsnämnden i Göteborg kommit fram till.

Under många år har underkända och farliga hissar varit ett stort problem i Göteborg. Flera av hissarna fortsätter att användas efter att de klassats som eventuellt livsfarliga av Göteborgs Stad.

En bostadsrättsförening i Göteborg ansvarade för tre hissar. Vid en besiktning anmärktes att hissarna inte uppfyllde säkerhetskraven och att de därför inte fick användas. Trots detta fortsatte användningen av hissarna ett antal månader.

Beslutet överklagades

Byggnadsnämnden blev uppmärksammad på den otillåtna användningen. Nämnden beslutade därför om en byggsanktionsavgift för att hissarna använts trots förbudet. Nämnden ansåg inte att ett godkänt besiktningsprotokoll som utfärdades strax före byggnadsnämndens sammanträde utgjorde en sådan rättelse som krävdes för att slippa avgiften.

Beslutet överklagades och länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen ansåg att rättelse hade skett och att någon avgift inte skulle betalas. Byggnadsnämnden överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen som gick på kommunens linje, det vill säga att avgift ska betalas och att någon rättelse inte hade vidtagits.

Skydda människors säkerhet

Högsta domstolen konstaterar nu i sin dom att möjligheten till rättelse i och för sig är generellt utformad i lagen men att rättelse inte kan anses ha skett i en situation som denna. Domstolen beaktar bland annat regleringens grundläggande syfte att skydda människors säkerhet. Den otillåtna användningen av hissarna kunde alltså inte rättas genom att protokollet från den senare utförda och godkända besiktningen lämnades in.

Fastighetsägaren, i det här fallet bostadsrättsföreningen, ska därför betala byggsanktionsavgiften. Det handlar om en summa på 268 800 kronor.

Viktig dom och prejudikat

Högsta domstolens dom är vägledande och det finns fler ärenden från byggnadsnämnden i Göteborg som väntar på att avgöras.

sidobild_sven_boberg Sven Boberg. Foto: Håkan Holgén
Högsta domstolen förtydligar genom sitt prejudikat självklarheten i att otillåtna hissar inte ska användas

Sven Boberg, chefsjurist på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och den som varit ombud i målet menar att domen är mycket viktig för att få ökad hissäkerhet i Sverige. I ett pressmeddelande säger han:

– Högsta domstolen förtydligar genom sitt prejudikat självklarheten i att otillåtna hissar inte ska användas. Används en otillåten, och ofta farlig hiss, så kan inte denna olagliga användning rättas i efterhand.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Innemiljö Juridik Renoveringar Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet Transportsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial