Varan har lagts till i varukorgen

Enplanshus ska bära sex nya våningar

Bostäder 15 jun 2021
timber on top
Prefabricerade byggsystem ska göra enplanshuset högre. Illustration: Masonite Beams
Att bygga i trä ovanpå befintliga fastigheter ger stora förtjänster. Det är utgångspunkten i ett stort forskningsprojekt. Nu prövas idéerna i sex nya våningar på ett hus i Borlänge.

I satsningen ”Timber on Top” utforskas möjligheterna med att bygga på det redan byggda – i stället för att börja från noll. Ett studentboende i Borlänge är en del av projektet.

Lägenheterna planeras som en sex våningar hög påbyggnad i trä på ett befintligt enplanshus med källare. Nyligen avslutades konceptprojekteringen.

Utformning och lösningar

Tanken har varit att arkitekt, konstruktör och byggsystemleverantör ska överlägga kring utformning och lösningar. Inte minst i fråga om dimensionering och övergripande struktur.

Fastighetsbolaget Diös fick tidigt frågan om de hade ett möjligt påbyggnadsprojekt och till slut föll valet på enplanshuset i Borlänge. Det berättar företagets projektutvecklare Anders Söderlund.

Anders Söderlund Anders Söderlund. Foto: Diös

– Det är viktigt för oss att arbeta med befintliga fastigheter, kunna använda dess befintliga stomme och sedan göra en påbyggnad med trästomme. Det skapar möjligheter till förtätning och bidrar till både stadsutveckling och hållbarhet på ett positivt sätt, säger han till Omvärldsbevakning.

Ska samla idéer

Arbetet som pågår just nu innebär inte ett slutgiltigt förslag eller handling. Inledningsvis handlar det i stället om att utforska förutsättningarna utifrån olika parametrar och samla idéer för projektets fortsatta utveckling.

Klart är dock att det är prefabricerade byggsystem av trä som gäller. Konstruktionen måste ha låg egenvikt så att nuvarande stomme klarar av att bära påbyggnaden, vilket beskrivs som en av de stora utmaningarna i projektet.

VId vissa påbyggnader har det förekommit att såväl grund som befintlig konstruktion visat sig vara för svag för den ökade lasten. Detta har ibland upptäckts först efter att det tagits fram en ny detaljplan som medger påbyggnader, enligt en rapport från forskningsinstitutet RISE.

Kontakt med parter

Anders Söderlund undersrtryker även vikten av att hålla god kontakt med berörda parter.

– När vi gör förtätningar och ombyggnationer på eller i direkt anslutning till befintlig fastighet är kommunikationen med befintliga hyresgäster och andra aktörer som berörs en oerhört viktig del för att allt ska gå så smidigt och att störningar kan minimeras i så hög utsträckning som möjligt. Självklart är också både arbetsmiljö och säkerhet prioriterat tidigt eftersom arbetet sker centralt i en stad.

Timber on Top drivs som ett forskningsprojekt i samverkan. Samtliga led finns representerade i form av stadsplanerare, fastighetsförvaltare, byggherrar, konsulter, arkitekter, byggsystemleverantörer och byggentreprenörer.

Vägledning på gång

Genom det breda deltagandet hoppas de inblandade kunna samla erfarenheter och kunskap för att ta fram en vägledning för ”best practice” under projektets gång. Hela byggprocessen omfattas.

Satsningen har tidigare resulterat i en förstudie kring hinder och möjligheter för påbyggnationer. Utgångspunkten är social, ekonomisk och teknisk hållbarhet.

Arbetet har mynnat ut i ett antal fokusområden som nu vidarebehandlas. Det handlar bland annat om att främja tekniska lösningar, affärsmodeller, processtöd, samverkan och ökad kunskap.

OM Timber on Top

  • Drivs av forskningsinstitutet RISE, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet.
  • Finansiering görs med hjälp av Vinnova.
  • Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.
Källa: Timber on Top
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Forskning Hållbarhet Samverkan
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Timber on Top

  • Drivs av forskningsinstitutet RISE, Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet.
  • Finansiering görs med hjälp av Vinnova.
  • Sveriges Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige har huvudansvaret för projektledning respektive kunskapsspridning.
Källa: Timber on Top
Fördjupningsmaterial