Varan har lagts till i varukorgen
Energicoacher hjälper företag bli energisnåla
Energi 8 jun 2021
energicoach hjälper litet företag
Maria Fredlund (th) är energicoach och har hjälpt Lotti Jirhage (tv) att energieffektivisera sin delikatessbutik. Foto: Skärmklipp från Energimyndighetens inspirationsfilm
1 400 företag har sett över sin energianvändning med stöd av en energicoach. Av dessa har 70 procent genomfört en energieffektiviserande åtgärd.

Energimyndigheten startade satsningen Coacher för energi och klimat år 2017. Stödet har riktat sig till små och medelstora företag och har fungerat som ett komplement till den befintliga energi- och klimatrådgivningen. I år avslutas satsningen.

Liten insats kan ge resultat

Enligt en enkätundersökning tyckte 26 procent av de svarande företagen att satsningen stärkt deras kunskaper på energiområdet i hög eller mycket hög utsträckning. 40 procent ansåg att deras kunskaper stärkts i viss utsträckning.

Företagen har tillsammans med energicoachen gjort en energigenomgång och fått förslag på energisparåtgärder. Vissa företag har varit med i nätverk och fått inspiration från andra företag.

Vi gick runt och tittade på vad jag skulle kunna effektivisera. Det var omkring fem grejer som var ganska lätta att åtgärda,

En svårighet som många små företag har är att det är svårt att få tid att jobba med energifrågor. Men ofta kan en ganska liten insats ge resultat. Det upptäckte Lottie Jirhage som driver en delikatessbutik i Huddinge.

– Huddinge kommun hörde av sig till mig och erbjöd en energigenomgång. Så vi gick runt och tittade på vad jag skulle kunna effektivisera som låg inom en budget för vad ett litet företag kan klara av. Det var omkring fem grejer på listan som var ganska lätta att åtgärda, säger hon i en av Energimyndighetens inspirationsfilmer.

Annan hjälp finns kvar

När energicoacherna försvinner finns det annan hjälp för företag som vill ha stöd kring energifrågor. Det går att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare eller närmaste energikontor. Energimyndigheten har även webbguider med tips, filmer med inspiration och en webbutbildning om gröna hyresavtal. 

OM Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar.

Energimyndigheten har finansierat kommuner att anställa en energicoach som arbetat uppsökande mot sin kommuns företag. Energicoachen har erbjudit företagen att delta i ett program där man kombinerat enskild coachning med erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta har företag fått hjälp med att effektivisera företagets energi, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacherna har som mest funnits i 153 kommuner. Programmet startade i januari 2017 och avslutas under 2021.

Källa: Energimyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Renoveringar
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial