Varan har lagts till i varukorgen
Byggjobb direktupphandlades – kommun döms
Juridik 18 jun 2021
lagbok-med-domarklubba
Förvaltningsrätten i Karlstad dömer Hallsbergs kommun för att ha direktupphandlat en byggentreprenad. Trots att värdet var långt över gränsen för vad lagen tillåter. Foto: Mostphotos
Hallsbergs kommun lät ett byggbolag man hade ramavtal med även få bygga om en fastighet för flera miljoner kronor. Det utan att andra företag fick chansen att ta hem avtalet. För det straffas nu kommunen.

Förvaltningsrätten i Karlstad har dömt Hallsbergs kommun att betala en upphandlingsskadeavgift på 600 000 kronor då kommunen anses ha gjort en otillåten direktupphandling.

Hösten 2019 skrev kommunen ett avtal med ett byggbolag för en ombyggnad av en verksamhetslokal. Kontraktet var värt mer än 11 miljoner kronor. Konkurrensverket valde att dra Hallsbergs kommun inför domstol då man ansåg att de brutit mot lagen genom att inte utannonsera upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling, LOU.

Hallsbergs kommun ansåg dock att kontraktet var ett så kallat avrop från ett ramavtal man hade med byggbolaget. Avrop innebär att ytterligare kontrakt kan tilldelas till den part man har ett ramavtal med. Ramavtalet gällde för mindre byggtjänster och reparationer om cirka 500 000 kronor per år.

Inte del av ramavtal

Domstolen konstaterar i sin dom att det nya kontraktet var för ett högre belopp än gränsen för när direktupphandling får genomföras. I domen skriver man också att det då på två ställen i ramavtalet står att arbetena det gäller är värda cirka 500 000 kronor om året och att ytterligare arbeten utöver det kan upphandlas separat, så talar det för att den nya upphandlingen inte omfattas av ramavtalet.

Då ramavtalet främst gällt byggreparationer och mindre byggarbeten är det i betydligt mindre omfattning än det entreprenadavtal om ombyggnad av verksamhetslokalen. Något som beräknades pågå i cirka 10 månader.

Kommunen anses inte heller kunnat visa några skäl för att upphandlingen inte skulle utannonseras.

Därför anser Förvaltningsrätten att det var en otillåten direktupphandling som genomfördes och att Hallsbergs kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift.

FAKTA Direktupphandling

Direktupphandling är när ett köp görs av en organisation som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och utan att det utannonseras. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan det göras vid tre tillfällen:

  • Om den inte överstiger värdet för direktupphandlingsgränsen
  • Vid vissa situationer enligt lagen om offentlig upphandling
  • Om det finns synnerliga skäl

Vid LOU är direktupphandlingsgränsen i dag 615 312 kronor. Upphandlingsmyndigheten skriver på sin hemsida att det inte är enbart ett enskilt köp som räknas utan även andra köp av samma slag som gjorts under ett räknenskapsår.

Källa: Upphandlingsmyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Upphandling
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Direktupphandling

Direktupphandling är när ett köp görs av en organisation som omfattas av lagen om offentlig upphandling, LOU, och utan att det utannonseras. Enligt Upphandlingsmyndigheten kan det göras vid tre tillfällen:

  • Om den inte överstiger värdet för direktupphandlingsgränsen
  • Vid vissa situationer enligt lagen om offentlig upphandling
  • Om det finns synnerliga skäl

Vid LOU är direktupphandlingsgränsen i dag 615 312 kronor. Upphandlingsmyndigheten skriver på sin hemsida att det inte är enbart ett enskilt köp som räknas utan även andra köp av samma slag som gjorts under ett räknenskapsår.

Källa: Upphandlingsmyndigheten