Varan har lagts till i varukorgen
Nu finns AMA AF 21 ute på remiss
AMA 2 jul 2021
AMA AF 21 finns ute på remiss.
Remissversioner av texterna i AMA AF 21 finns att granska under sommaren. Bild: Svensk Byggtjänst
AMA AF med tillhörande råd och anvisningar kommer i ny utgåva i slutet på 2021. Texterna i AMA AF 21 finns nu ute på remiss och de är tillgängliga fram till den 31 augusti för den som vill lämna synpunkter.

AMA AF är avsedd att fungera som mall och instruktion vid upprättande av administrativa föreskrifter för entreprenadprojekt och anknyter i struktur och innehåll till standardavtalen AB 04 och ABT 06.

Byggandets Kontraktskommitté, BKK, håller sedan en tid tillbaka på att göra en översyn av AB 04 och ABT 06 och Svensk Byggtjänst startade därför i november 2019 ett revideringsarbete av AMA AF 12. Tanken var att nya AMA AF skulle komma ut ungefär samtidigt som nya AB och ABT i slutet av 2021.

Nya AB och ABT dröjer

Under våren 2020 presenterade arbetsgruppen för nya AMA AF förslag till ändringar i avsnitten AFA Allmän orientering, AFB Upphandlingsföreskrifter och AFG Allmänna arbeten och hjälpmedel. Revideringen av avsnitten AFC Entreprenadföreskrifter vid utförandeentreprenad och AFD Entreprenadföreskrifter vid totalentreprenad pausade under sommaren och hösten 2020 eftersom revideringen av BKK:s arbete med AB och ABT dragit ut på tiden. Det är fortfarande oklart när en ny AB och ABT kommer.

Omfattande ändringar

Svensk Byggtjänst har utrett och kommit fram till att det är motiverat att ge ut en ny utgåva av AMA AF även om BKK inte skulle ge ut några nya utgåvor av AB och ABT inom en närstående tid.

– Dels eftersom det finns en efterfrågan, dels för att det har skett ändringar inom branschen på flera områden som behöver nya platshållare och därmed nya koder och rubriker i AF, säger Kenneth Carlgren, huvudutredare AMA AF, Svensk Byggtjänst.

kenneth-carlgren Kenneth Carlgren

– Det är inte tillräckligt att använda AMA-nytt för nyheter och lagändringar som löpande har införts sedan den senaste revideringen 2012. Det har varit nödvändig att göra denna totala uppdatering av AMA AF, fortsätter han.

I samtliga kapitel har det tillkommit nya koder och rubriker samt att vissa befintliga koder och rubriker har utgått.

– Texterna har dessutom bättre anpassats till den utveckling som sker inom miljöområdet med till exempel nya platshållare för klimatdeklarationer, säger Kenneth Carlgren.

Svensk Byggtjänst bedömer också att branschen kommer att fortsätta att använda AB 04 och ABT 06 för entreprenader under en längre tid även efter att BKK har blivit klara med de nya utgåvorna av AB och ABT, något som ytterligare motiverar utgivningen av AMA AF 21.

Vad händer när BKK har tagit fram nya utgåvor av AB och ABT?

– Då kommer ytterligare en version av AMA AF att tas fram. Den utgåvan av AMA AF kommer att baseras på de nya AB och ABT medan AMA AF 21, liksom AF 07 och AF 12, är baserade på AB 04 och ABT 06, säger Kenneth Carlgren.

Remiss till 31 augusti

Texterna i AMA AF 21 ligger nu ute på remiss på Svensk Byggtjänsts hemsida. Fram till den 31 augusti är det möjligt att lämna synpunkter på remissen.

Fördjupningsmaterial

AMA AF 21
ama-af-21-low
Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Juridik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

AMA AF 21
ama-af-21-low