Varan har lagts till i varukorgen
Beräknar klimatavtrycket på VVS med nytt verktyg
Hållbarhet 1 jul 2021
vvs-projektering-gerdavictoriaandreasny
Gerda Ingelhag, Andreas Rattfelt och Victoria Stigemyr Hill har varit med och tagit fram ett beräkningsverktyg som ska göra VVS-projekteringen mer hållbar. Foto: Bengt Dahlgren
Kunskapen om en mer hållbar VVS-projektering behöver öka. Det menar konsultföretaget Bengt Dahlgren som tagit fram ett verktyg för automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.

En del av en byggnads klimatpåverkan kommer från VVS-installationer. Men det är sällan VVS tas med vid en klimatberäkning och om det görs används generellt en schablon.

– Vi vill ha ett mer representativt värde genom att titta på hur stor den faktiska klimatpåverkan är i stället för att använda ett schablonvärde för all VVS, säger Gerda Ingelhag på Bengt Dahlgren.

Hon har därför tillsammans med kollegorna Victoria Stigemyr Hill och Andreas Rattfelt varit med i ett innovationsprojekt inom Bengt Dahlgren där de har tagit fram ett nytt verktyg för att beräkna klimatavtrycket från VVS.

– Målsättningen var att vi ska kunna använda verktyget i vår dagliga projektering så att man hela tiden ser värdet och kan gå tillbaka och projektera om för att förbättra det, berättar Andreas Rattfelt.

”En enkel process”

Ritningarna tas fram som vanligt i ett program med inbyggd mängdning såsom AutoCad, MagiCad eller Revit. Mängderna exporteras sedan från ritprogrammet till en excel-fil, en så kallad ”Bill of Materials” (BOM-lista) vilken visar mängden produkter som ska in i projektet.

Listan integreras sedan i verktyget tillsammans med aktuell klimatdata som hämtas från Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM, eller den finska och tyska klimatdatabasen. En excel-lista skapas som visar klimatavtrycket för respektive produkt, uttryckt i kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

– Det är en enkel process som utgår från data som redan finns i befintliga digitala modeller. Med hjälp av projektspecifik mängddata kan vi exempelvis se vad rören ger för klimatavtryck, vilket inte finns med i schablonen, säger Victoria Stigemyr Hill.

Kan ingå i klimatdeklarationer 2027

I dagsläget är verktyget en tjänst som kan köpas från Bengt Dahlgren, då automatiseringen är anpassad för deras verksamhet. Men det är även möjligt för andra aktörer att använda verktyget. Då måste dock en översättning göras för att anpassa verktyget. 

– Vi tror inte att vi kommer att vara unika om det här framåt men vi vill ändå driva på branschen. Sen kommer det förmodligen bli en naturlig del i projekteringsverktygen som finns, säger Gerda Ingelhag.

Intresset för att få fram klimatavtryck på specifika produkter ökar, menar trion. Och det kan vara en smart idé att ligga lite före. Den första januari 2022 föreslås en ny lag om krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader att gälla. I ett första steg kommer kravet inte att omfatta VVS men det finns redan med i diskussionerna.

– Det ligger med i utvecklingsförslaget till 2027 att VVS ska ingå i klimatdeklarationer för byggnader, berättar Gerda Ingelhag.

FAKTA Mer information

Om du vill veta mer om verktyget får du gärna ta kontakt med någon av de intervjuade på Bengt Dahlgren:

Gerda Ingelhag 

gerda.ingelhag@bengtdahlgren.se

Andreas Rattfelt 

andreas.rattfelt@bengtdahlgren.se

Victoria Stigemyr Hill 

victoria.stigemyr.hill@bengtdahlgren.se

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Projektering
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer information

Om du vill veta mer om verktyget får du gärna ta kontakt med någon av de intervjuade på Bengt Dahlgren:

Gerda Ingelhag 

gerda.ingelhag@bengtdahlgren.se

Andreas Rattfelt 

andreas.rattfelt@bengtdahlgren.se

Victoria Stigemyr Hill 

victoria.stigemyr.hill@bengtdahlgren.se

Fördjupningsmaterial