Varan har lagts till i varukorgen
Varning för uddlös skatt på utländsk personal
Bestämmelser 18 jan 2021
skatt-webb
Sofie Wilhelmsson, Byggföretagen, ser både förtjänster och problem med de nya reglerna för beskattning av utländsk arbetskraft. Foto: Byggföretagen/Mostphotos
Sedan årsskiftet ska inhyrd utländsk arbetskraft beskattas i Sverige. Men redan nu syns utmaningar. ”Vi får indikationer på att vissa företag försöker runda regelverket”, säger Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen.

Den 1 januari infördes nya regler för beskattning av utländsk personal. Avgörande för i vilket land skatten ska betalas blir nu vem en arbetstagare utför ett arbete för – inte vem som betalar ut lönen.

Ändringen innebär att utländska arbetstagare som hyrs in och utför arbete i Sverige, exempelvis för ett svenskt byggföretag, numera ska beskattas här. Detta gäller dock inte för anställda som arbetar direkt för en utländsk arbetsgivare, till exempel ett företag som självständigt ansvarar för en viss del av en entreprenad.

Har varit efterfrågat

De nya reglerna har varit efterfrågade. Sofie Wilhelmsson, skatteexpert på Byggföretagen, berättar att många av organisationens medlemmar sett en orättvisa i att utländska företag verkar här utan att betala skatt.

– Uppfattningen är att det inte ska gå att konkurrera genom att skatteplanera utan i stället genom kunskap och att göra ett bra jobb, säger hon till Omvärldsbevakning.

Enligt henne finns dock ett bekymmer. Trots att det bara gått några veckor sedan ändringarna trädde i kraft verkar det vara en del bolag som anser att regelverket inte omfattar dem, och även eftersträvar att övertyga sina beställare om detta.

– Vi får indikationer på att vissa företag försöker runda regelverket genom att kalla sina uppdrag i Sverige för entreprenader, trots att det uppenbart är fråga om personaluthyrning, för att undvika att betala skatt här. Vi hoppas verkligen att Skatteverket tar tag i detta för att förhindra att regelverket blir tandlöst.

Ett gemensamt ansvar

Sofie Wilhelmsson menar att det nu blir extra viktigt för svenska företag som anlitar utländska bemanningsföretag att se till att motparten gör rätt för sig. Det är ett gemensamt ansvar att se till att reglerna följs.

Vi kommer att kunna kontrollera att bedömningen gjorts

Skatteverket kommer inte att kunna kontrollera alla utländska företag som verkar här, och uppdragsgivarna måste därför ställa krav. Handlar det om inhyrning av personal från ett utländskt företag ska det utländska bolaget snarast registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket. 

Sammantaget innebär den nya lagstiftningen att det är ett flertal kriterier som avgör om utländsk arbetskraft ska beskattas i Sverige eller i ett annat land, enligt Britt-Marie Hallberg Eriksson som är rättslig expert på Skatteverket.

erikssson_webb Britt-Marie Hallberg Eriksson. Foto: Skatteverket

– En samlad bedömning måste göras. Vi kommer att kunna kontrollera att den bedömningen gjorts genom att titta på avtal och hur de faktiska förhållandena varit, säger hon till Omvärldsbevakning.

Skyldighet att kontrollera

För svenska bolag har det tillkommit ytterligare en regel. Sedan den 1 januari gäller nämligen en skyldighet att kontrollera om det finns svensk F-skatt hos ett anlitat utländskt bolag. Om så inte är fallet måste det svenska företaget göra avdrag för 30 procents preliminärskatt på betalningar till den utländska aktören.

Även på andra områden har det skett förändringar. För samhällsbyggnadsbranschens del innebar årsskiftet nya regler som bland annat omfattar arbetsplatsens utformning och skattereduktion för grön teknik.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fler ändringar för byggbranschen

 • Nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning med ökade krav på att redan vid projektering ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, exempelvis i form av dimensionering för personer i rullstol.
 • Skattereduktion på högst 50 000 kronor per person och år vid installation av grön teknik som laddningspunkter till elfordon och solceller.
 • Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning som innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen.
 • Utländska arbetstagare som utför arbete i Sverige, exempelvis för ett svenskt byggföretag, ska beskattas här, oavsett om de vistas här mindre än 183 dagar, under en tolvmånadersperiod.
 • Skyldighet införs för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.
 • Ny förordningen om att Boverket får ge stöd till kommuner och fastighetsägare att utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.
Källa: Regeringskansliet
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Ekonomi
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Fler ändringar för byggbranschen

 • Nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning med ökade krav på att redan vid projektering ta hänsyn till arbetsmiljön i bruksskedet, exempelvis i form av dimensionering för personer i rullstol.
 • Skattereduktion på högst 50 000 kronor per person och år vid installation av grön teknik som laddningspunkter till elfordon och solceller.
 • Slopad ränta på uppskov vid bostadsförsäljning som innebär att det från och med inkomståret 2021 inte kommer att kosta någonting att skjuta på vinstbeskattningen.
 • Utländska arbetstagare som utför arbete i Sverige, exempelvis för ett svenskt byggföretag, ska beskattas här, oavsett om de vistas här mindre än 183 dagar, under en tolvmånadersperiod.
 • Skyldighet införs för anlitande svenska bolag att göra skatteavdrag på betalningar till utländska företag, om det utländska företaget saknar svensk F-skatt.
 • Ny förordningen om att Boverket får ge stöd till kommuner och fastighetsägare att utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i områden med socioekonomiska utmaningar.
Källa: Regeringskansliet