Varan har lagts till i varukorgen

Trafikverkets regelverk för vägar omgjord

Bestämmelser 25 jan 2021
vgu
I nya VGU för 2021 har det förtydligats att vid byggen av nya vägar och vid större ombyggnader ska vägen vara riktningsseparerade vid hastigheter över 80 km/h. Foto: Tobias Sterner
Reglerna för VGU, vägar och gators utformning, har genomgått nya ändringar. Från och med i år kommer revideringar göras med tätare mellanrum än tidigare.

Sedan 1 januari 2021 finns tre nya uppdaterade råd- och kravdokument från Trafikverket om VGU. Dessa gäller för nya kontrakt sedan årsskiftet och ska användas vid nybyggnad och större ombyggnader av statliga vägar och gator.

Projekt som kontrakterades eller påbörjade byggande innan årsskiftet får använda tidigare versioner av VGU. De dokument som publicerades 2020 ska därmed inte gälla i nya projekt.

Förtydliganden om riktningsseparering

I den nya versionen av VGU har ett antal justeringar gjorts som efterfrågats i branschen och av aktörer. I en del fall har förtydliganden gjorts och i andra fall är det undantag och kompletteringar som lagts till.

En förändring är att man återinför undantaget om att det kan bli uppehåll i mitträcke på befintliga broar eller smala passager vid ombyggnad till mötesfri väg.

Andra ändringar är att kraven på skyddsåtgärder för buller och vibrationer har skärpts. Det utifrån Trafikverkets reviderade föreskrifter för buller. Det har också förtydligats att vägar med hastigheter över 80 kilometer i timmen ska vara riktningsseparerade, något som gäller för större ombyggnader och nybyggnad.

VGU ska ses över varje år

Tidigare har det gått flera år mellan varje uppdatering av VGU-dokumenten. Men från och med 2021 väljer Trafikverket att se över och revidera dessa varje år. Myndigheten menar att dokumenten på så vis kan hållas mer moderna och uppdaterade.

Trafikverket tror också att det ger större möjlighet att snabbare göra justeringar och förtydliganden vid de ställen där kraven kan misstolkas.

FAKTA Vägar och gators utformning, VGU

VGU är ett regelverk som gäller vid projektering av statliga vägar. De utgörs av separata krav- och rådsdokument. Reglerna är obligatoriska för Trafikverket vid nybyggnad och större ombyggnationer.

Andra väghållare kan använda VGU som ett kravdokument vid en upphandling av projektering. Annars ska det ses som vägledande.

Källa: Trafikverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Projektering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vägar och gators utformning, VGU

VGU är ett regelverk som gäller vid projektering av statliga vägar. De utgörs av separata krav- och rådsdokument. Reglerna är obligatoriska för Trafikverket vid nybyggnad och större ombyggnationer.

Andra väghållare kan använda VGU som ett kravdokument vid en upphandling av projektering. Annars ska det ses som vägledande.

Källa: Trafikverket
Fördjupningsmaterial