Varan har lagts till i varukorgen
Så vanlig är den farliga takkonstruktionen
Konstruktion 25 jan 2021
kiruna_webb
Statens haverikommission har nu fått in svar från merparten kommuner gällande den riskfyllda konstruktionen. Foto: SHK
Förra året rasade en sporthall i Kiruna. Konstruktionen fastslogs som bristfällig och landets kommuner uppmanades till inventering av liknande byggnader. Nu har merparten svarat.

Det var i mars förra året som taket gav vika på Tarfalahallen i Kiruna. Även delar av väggen följde med i raset. Två personer befann sig i byggnaden men båda klarade sig mirakulöst helt utan fysiska skador. Händelsen har dock väckt oro.

Statens haverikommission, SHK, har en pågående utredning kring olyckan och skickade ut information till samtliga kommuner i höstas. Orsaken är att konstruktionen finns på flera håll i landet.

I meddelandet uppmanades kommunerna att undersöka om de har liknande byggnader i sina verksamheter. Om så är fallet rekommenderas ett flertal åtgärder, vilket Omvärldsbevakning berättat om tidigare.

De som svarat

Sammanlagt har nu 283 kommuner svarat. Bland dem uppger 47 att de har en eller flera byggnader liknande den i Kiruna, medan 127 säger att de inte har det. I övriga kommuner pågår fortfarande inventering.

Den aktuella konstruktionen med underspända limträtakstolar gör att ökade sidoförskjutningar genererar större sidokrafter. Detta skapar i sin tur ökade förskjutningar i konstruktionen, enligt den byggtekniska expertis som SHK anlitat i ärendet.

Det system för stabilisering som byggts in, dels i form av horisontella avstyvningar av trycksträvorna genom en serie limträbommar och dels genom profilerad takplåt i takstolens ovankant, bedöms varit otillräckliga för den olycksdrabbade hallen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial