Varan har lagts till i varukorgen
Projekt banar väg för energirenoveringar
Forskning 21 jan 2021
huvudbild_miljonprogrammet
Många fastigheter som är i behov av renovering byggdes under miljonprogrammet. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
Vad krävs för att genomföra ett fullskaligt demoprojekt med energirenovering för koldioxidneutrala byggnader? Ett pågående projekt undersöker förutsättningarna och förbereder demonstrationen.

För att Sverige ska kunna uppnå målet att vara klimatneutralt till år 2045 måste befintliga byggnader uppgraderas för att minska klimatpåverkan. Inom bostadssektorn är det beståndet som är byggt före 1980-talet som är den främsta energianvändaren. Miljonprogrammet från 1965 till 1975, representerar en stor del av denna grupp. 

E2B2 är Energimyndighetens forskningsprogram inom området energieffektivt byggande och boende. I ett tidigare E2B2-projekt utvecklades ett koncept för storskalig energirenovering av svenska flerbostadshus då prefabricerade multiaktiva fasadelement integreras med befintlig fasad. Renoveringspaketet omfattar en fasadlösning med integrerade tilluftskanaler i en prefabricerad tilläggsisolering samt att de befintliga frånluftskanalerna förbättras och att värme återvinns i ett centralt ventilationsaggregat. Energimålsättningarna var att kunna uppfylla tre energinivåer: krav för nybyggnation, passivhus och nollenergi.

– I det här E2B2-projektet arbetar vi vidare och undersöker och förbereder hur vi ska kunna genomföra ett fullskaligt demoprojekt, säger projektledaren Ricardo Bernardo som är forskare vid Lunds universitet.

Kostnadseffektiv lösning

Det finns knappt någon utprövad validerad kostnadseffektiv lösning för att genomföra omfattande renoveringar med fokus på energi i flerbostadshus. Ricardo Bernardo berättar att det därför var centralt i konceptet att just få fram en kostnadseffektiv lösning för energirenoveringar.

sidobild_ricardo Ricardo Bernardo, projektledare

– Att renovera med de prefabricerade fasadelementen som värmeisolerar, ventilerar och värmer lägenheterna ger en kort byggtid. De boende behöver inte flytta under renoveringen i och med att arbetet huvudsakligen utförs utomhus, säger han.

Stor potential

Nya hus kan vara byggda rätt från början med låg klimatpåverkan. Men, det är inte samma sak med befintliga byggnader. 

Ungefär 80 procent av dagens byggnader kommer fortfarande att finnas kvar år 2045 när vi ska vara klimatneutrala

– Ungefär 80 procent av dagens byggnader kommer fortfarande att finnas kvar år 2045 när vi ska vara klimatneutrala. Våra framtida städer består därför huvudsakligen av befintliga byggnader.

Ricardo Bernardo menar att om konceptet skulle installeras i alla Sveriges flerbostadshus byggda 1961 – 1980 skulle det leda till en energibesparing på ungefär 5 TWh/år.

Om man dessutom skulle installera solceller på dessa byggnader skulle det ge nollenergibyggnader. Man kan spara 50 procent av energiförbrukning per byggnad.

Anledningarna till att det går att spara så mycket energi beror på förbättrat klimatskal av såväl fasad, som fönster och tak. Dessutom sparar man energi genom värmeåtervinning av ventilationen som är installerad i fasadelementen.

Industriella aktörer välkomnas

Ricardo Bernardo berättar att det idag finns liknande koncept i Norge, Finland och Tyskland, men för att det ska få genombrott i Sverige krävs att lösningarna anpassas till svenska förhållanden.

– En utmaning när det gäller befintliga byggnader är att de alla ser lite olika ut. Man behöver kontrollera allt och göra en hel del anpassningar, säger han.

En viktig del gäller också att få acceptans för det nya konceptet. Det är därför som det är så viktigt att genomföra ett demonstrationsprojekt i full skala. I projektet kopplas industrin samman med bostadsägare. I nästa steg planerar projektet att söka stöd för själva demonstrationen i fullskala. 

Alla industriella aktörer som arbetar med prefabricering och är intresserade av att delta i demonstrationen är välkomna att snarast höra av sig (se kontaktuppgift i faktarutan).

OM projektet

Projekt: Energirenoveringskoncept
för koldioxidneutrala byggnader

Utförare: Lunds universitet

Projektledare: Ricardo Bernardo,

ricardo.bernardo@ebd.lth.se

Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: juni 2020

Projektslut: september 2021

Projektbudget: 499 840 kronor

Källa: E2B2
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Renoveringar Energieffektivisering Energi
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM projektet

Projekt: Energirenoveringskoncept
för koldioxidneutrala byggnader

Utförare: Lunds universitet

Projektledare: Ricardo Bernardo,

ricardo.bernardo@ebd.lth.se

Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: juni 2020

Projektslut: september 2021

Projektbudget: 499 840 kronor

Källa: E2B2