Varan har lagts till i varukorgen
Nytt nätverk ska främja ljusforskning
Arbetsmiljö 19 jan 2021
f2f5b804-2b68-4c98-8635-b955c067096a
Johannes Lindén, ljusforskare på Lunds Tekniska Högskola, ser stor potential med det nya nätverket. Foto: Privat/Mostphotos
Lunds Tekniska Högskola och ytterligare tre lärosäten har startat ett nytt ljusforskarnätverk. "Vi vill skapa en mötesplats för verksamma i branschen och tillsammans bidra med tvärvetenskaplig forskning", säger Johannes Lindén, ljusforskare på LTH.

Institutionen för designvetenskap vid Lunds Tekniska Högskola står, med bidrag från Belysningstiftelsen, bakom satsningen på det nya ljusnätverket Light Collaboration Network – for research and education. Ett nätverk där än så länge fyra lärosäten ingår: Lunds Tekniska Högskola, Umeå universitet, Jönköping Tekniska Högskola och Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm.

Idén till nätverket kom till efter att Johannes funderat på hur de skulle kunna få forskare från de olika ljusdisciplinerna och fakulteterna att arbeta tillsammans.

– Känslan var att vi inte riktigt drog nytta av all den kunskap som fanns bland oss medarbetare, säger Johannes Lindén, fysiker och ljusforskare, tidigare verksam på Danmarks Tekniska Universitet, men sedan oktober 2020 tillbaka på Lunds Tekniska Högskola där han disputerade 2012.

180714-passfoto-johannes Johannes Lindén, fysiker och ljusforskare på Lunds Tekniska Högskola.

Idén utvecklades till att inte bara beröra Lunds Tekniska Högskola och ljusnätverket bildades. Målet med nätverket är att skapa mötesplatser för forskare och ljusintresserade, främja tvärvetenskaplig forskning, utbilda och kommunicera detta utåt till en bredare publik.

– Nätverket vänder sig inte bara till lärosäten, utan till alla som sysslar med eller tycker det är intressant med ljus. Forskningsinstitut som RISE, myndigheter som Energimyndigheten och belysningsbranschen är också välkomna att delta.

Nätverket startar i Sverige, men är på intet sätt begränsat, förklarar Johannes. 

– Mitt kontaktnät i Danmark kommer såklart ingå, och sedan flera år finns det svensk-danska EU-projektet Lighting Metropolis som säkert kommer ha stor betydelse för nätverkets spridning. På sikt vill vi att närverket ska bli internationellt.

Vill forska mer på dagsljusets effekter

Ett område som Johannes gärna ser mer forskning kring är det artificiella dagsljusets påverkan på människor. Inom byggnadsteknik pratar man ofta om dagsljus och hur man ska bygga för att få in så mycket dagsljus som möjligt. Under den tid då dagsljus inte är tillgänglig så kan man komplettera med artificiellt dagsljus.

– Frågan är om man lurar kroppen och att det kan räcka med en promenad istället? Hur stor roll betyder ljusexponering, vid vilken tidpunkt och hur stora är de individuella skillnaderna? Detta är ett av flera områden jag personligen skulle vilja veta mer om, säger Johannes. 

Det är mycket som händer inom ljusforskarvärlden idag. Vi behöver kommunicera mer över disciplinerna så vi förstår varandra och kan ta del av varandras kompetens.

Flimmer är ett högaktuellt ämne

Flimmer är också något som Johannes engagerat sig mycket inom. Bland annat har han fördjupat sig i hur man mäter flimmer rent kvantitativt, något som har återaktualiserats i och med introduktionen av LED-belysning. Här finns det en hel del kvar att göra, menar Johannes.

– Det kommer nya gränskrav från EU för flimmer i belysning som börjar gälla september 2021, men gränserna som satts gäller enbart de synliga effekterna av flimmer. Det stora problemet med flimmer är de hälsomässiga effekterna, och de är inte kartlagda tillräckligt ännu, säger Johannes.

I nätverket har man inlett ett samarbete där forskarna föreläser på varandras universitet och på så sätt få del av deras mixade kunskap.

– Innan årsskiftet hade jag och min kollega Hillevi Hemphälä en föreläsning om flimmer för en grupp studenter. Hillevi pratade om de synergonomiska effekterna och jag om de teknologiska aspekterna. Det var väldigt uppskattat och något vi vill utveckla vidare.

Skrift om ljusforskning ska uppdateras

Inom nätverket planerar man också att uppdatera en skrift om tvärvetenskaplig ljusforskning som Lunds Tekniska Högskola gav ut för cirka 10 år sedan.

– Det var en skrift som sammanställdes inom Pufendorfinstitutet på Lunds universitet, och som tog upp det tvärvetenskapliga med ljus i form av allt från exempelvis teknik, medicin, psykologi, estetik. Det har hänt mycket de senaste tio åren, så det är hög tid för en uppdatering. De främsta nya rönen handlar om hur ljuset påverkar människan och omvärlden.

Hur ser ni på framtiden för nätverket? 
– En del av det kommande arbetet handlar om att söka nya medel för fortsatt finansiering. Detta eftersom bidraget från Belysningsstiftelsen endast täcker de första sex månaderna. Vi håller även på att ta fram en hemsida för nätverket. I ett längre perspektiv är förhoppningen att nätverket kommer effektivisera ljusforskningen vid Lunds universitet, inom Sverige och internationellt.

Det är mycket som händer inom ljusforskarvärlden idag, menar Johannes.

– Vi behöver kommunicera mer över disciplinerna så vi förstår varandra och kan ta del av varandras kompetens. Och ju mer vi lär känna varandra, desto mer vågar vi också säga vad vi tycker. Det behövs ett högre tak för då skapar vi också bättre förutsättningar för samarbeten och det är alltid bäst när vi arbetar tillsammans, säger Johannes.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Belysning Forskning Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter