Varan har lagts till i varukorgen

Nytt ljus ska göra förlossningen trygg

Belysning 15 jan 2021
forlossningsrum_mot-fonster
Ett välkomnande ljuskoncept med människan i fokus. Planeringen av den nya förlossningskliniken på Östra sjukhuset i Göteborg är i full gång. Arkitekt/Illustration Liljewalls
Belysningsprojekteringen av den nya förlossnings- och neonatalvården på Östra sjukhuset i Göteborg är i full gång. "Målet är att skapa en verksamhetsanpassad ljussättning med människan i fokus", säger Karin Hansson, ljusdesigner på WSP.

Mycket har hänt med förlossningsvården sedan kvinnokliniken på Östra sjukhuset i Göteborg byggdes 1968. Antalet förlossningar har nästan tredubblats, för att nu vara uppe runt 12 500 per år. Lokalerna är också mycket eftersatta. En ny klinik, som ska bli Nordens största, är under uppförande.

– Verksamhetens vision är att den nya sjukhusbyggnaden ska få en trivsam känsla som påminner om spa och hotell, det har vi tagit fasta på och försökt att implementera i ljussättningen, berättar Karin Hansson på WSP som tillsammans med Sara Noguera Plans ansvarar för ljusdesignen i projektet. WSP står även för den övriga el- och teleprojekteringen.

oversiktsvy_vasterfasaden Kliniken i Göteborg kommer att bli Nordens största kvinnoklinik. Ansvarig arkitekt är Liljewalls. Illustration: Liljewalls.

Vill skapa ett lugn

Belysningen i projekt bygger på att människan ska vara i fokus. Det ska kännas tryggt och behagligt att vistas i de olika rummen, både för patienter och personal.

– Därför har vi jobbat med ”flera lager av ljus” i vårdrummen och i stort sett all belysning i sjukhuset är dimbar, berättar Karin Hansson.

I förlossningsrummen till exempel vill många av de födande kvinnorna ha låga ljusnivåer och ett ”mysigt” ljus och genom att belysa den fina grågröna fondväggen och väggpartier av ask med ett varmt ljus framhävs värmen i träet och skapar en fin atmosfär tillsammans med stämningsskapande pendelarmaturer i ett av rummens hörn.

nyttfoto-karin-2020 Karin Hansson, ljusdesigner på WSP.

– Genom att kunna välja mellan fyra olika ljusscener, där en av dem är ett ”akutljus/städljus” som snabbt kan tändas upp vid behov, kan alltså olika ljusmiljöer skapas i rummet, anpassat till olika funktioner och situationer. Personalen kan även tända upp separat, väl avbländad punktljus när de behöver göra en undersökning i sängen eller badkaret, utan att blända eller störa den födande kvinnan, berättar Karin Hansson.

I IVA-rummen har man, förutom att jobba med ljusintensitet och ljusets riktning och fördelning i rummet, även jobbat med ytterligare en dimension då även ljusfärgen kan varieras i armaturerna och i de olika ljusscenerna.

forlossningsrum_fran-fonster I förlossningsrummen finns fyra olika ljusscener, där en av dem är ett ”akutljus/städljus” som snabbt kan tändas upp vid behov och en annan med mer dämpad belysning. Arkitektur/illustration: Liljewall ivarum På neonatalavdelning hamnar främst barn som är för tidigt födda. Här har man jobbat med bland annat HCL - Human Centric Lighting, då även ljusfärgen kan varieras i armaturerna och i de olika ljusscenerna. Arkitektur/illustration: Liljewall

I utrymmen där det inte finns tillgång till dagsljusinsläpp har man försökt skapa dagsljusförnimmelse, exempelvis i IVA-korridoren där armaturer som liknar takfönster/ljusbrunnar höjts upp i undertaken.

– Med den teknik vi har tillgång till idag finns såklart oändliga möjligheter att skapa en massa olika ljusscener och ljusmiljöer. Utmaningen är att göra belysningsstyrningen enkel att förstå och hantera för personalen så att den faktiskt används och är till nytta. Genom samarbetet med våra duktiga kollegor på WSP har vi kunnat hitta bra lösningar även på belysningsstyrningen och användarvänligheten.

Då budgeten varit begränsad har vi försökt hålla nere antalet armaturer så mycket som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten.

En viktig del i projektet har varit att man velat komma ifrån det monotona, platta ljuset som vanligtvis förknippas med sjukhusbelysning och istället ställa sig frågan: Vad är ljusets viktigaste uppgift i det här rummet? Sen har de planerat ljussättningen utifrån det.

– Då budgeten varit begränsad har vi försökt hålla nere antalet armaturer så mycket som möjligt, utan att göra avkall på kvaliteten. Det är ganska enkelt egentligen: rätt ljus där det behövs och när det behövs. I kombination med smart styrning blir även energianvändningen låg.

dagrum En välkomnande och trygg plats. Det är två av ledorden för projektet med kliniken. Arkitektur/illustration: Liljewall

Vill lyfta det goda samarbetet

Karin poängterar hur tacksam hon är för det samarbete hon haft med alla inblandade i projektet, allt från beställaren Västfastigheter till verksamheten, arkitekten Liljewalls och övriga konsulter. Det har varit workshops, inhämtning av forskningsmaterial kring ljusets påverkan på patienter i vårdmiljöer, studiebesök med mera.

– Verksamheten har visat ett stort intresse och engagemang vilket har varit väldigt värdefullt när vi har planerat och projekterat anläggningen. Jag är så glad för att man låtit de mjuka värdena få ta så mycket plats och vi är övertygade om att det här är framtiden, det är ju för människorna vi bygger.

FAKTA Östra sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Hyresgäst: Sahlgrenska Universitetsjukhus
Arkitekt: Liljewall
Projektör el/tele/belysning: WSP

Planerad byggstart 2022 men ännu ej fastställt. Inflyttning ej fastställt.

FAKTA Trygg miljö viktigt för värkarbetet

För att en normal förlossning ska kunna fortlöpa utan interventioner krävs att kvinnan producerar oxytocin vilket bidrar till ett effektivt värkarbete. Oxytocin är ett ”må bra”-hormon som frisätts när kvinnan är lugn och avslappnad i en miljö där hon känner sig trygg.

I examensarbetet ”Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet; en kvalitativ innehållsanalys” beskriver flera av de tillfrågade kvinnorna att de uppskattade den dämpade belysningen under förlossningen och tyckte att det var jobbigt med lysrörsbelysning som satt i taklamporna

”När jag kom till förlossningen var jag i det så kallade övervakningsrummet och då var det ju mer lampor tända. Det var skönt att det var dämpad belysning sen, i förlossningsrummet, jag tror jag hanterade smärtan annorlunda då"/födande kvinna i undersökningen. 

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Arkitektur Lokaler Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Östra sjukhuset

Beställare: Västfastigheter
Hyresgäst: Sahlgrenska Universitetsjukhus
Arkitekt: Liljewall
Projektör el/tele/belysning: WSP

Planerad byggstart 2022 men ännu ej fastställt. Inflyttning ej fastställt.

FAKTA Trygg miljö viktigt för värkarbetet

För att en normal förlossning ska kunna fortlöpa utan interventioner krävs att kvinnan producerar oxytocin vilket bidrar till ett effektivt värkarbete. Oxytocin är ett ”må bra”-hormon som frisätts när kvinnan är lugn och avslappnad i en miljö där hon känner sig trygg.

I examensarbetet ”Kvinnors upplevelser av förlossningsrummet; en kvalitativ innehållsanalys” beskriver flera av de tillfrågade kvinnorna att de uppskattade den dämpade belysningen under förlossningen och tyckte att det var jobbigt med lysrörsbelysning som satt i taklamporna

”När jag kom till förlossningen var jag i det så kallade övervakningsrummet och då var det ju mer lampor tända. Det var skönt att det var dämpad belysning sen, i förlossningsrummet, jag tror jag hanterade smärtan annorlunda då"/födande kvinna i undersökningen.