Varan har lagts till i varukorgen

Digital koppling till BBR i nya AMA-tjänster

AMA 12 jan 2021
ama_bbr_webb
Med Boverkets nya API-tjänst blir det lättare att sammanfläta exempelvis BBR och AMA Studio, menar Jan-Olof Edgar som är utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst.
Boverkets författningar digitaliseras. Därmed kan BBR på sikt bli tillgängligt i verktyg som nya AMA studio. ”Ett steg i rätt riktning” säger Jan-Olof Edgar, utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst.

Strax före jul lanserade Boverket en ny tjänst. Det är en digital plattform som gör det möjligt att integrera myndighetens författningar i externa programvaror och e-tjänster.

Detta är goda nyheter, menar Jan-Olof Edgar som är utvecklingsstrateg på Svensk Byggtjänst.

– Författningssamlingarna är ganska svåråtkomliga idag. Med hjälp av den här nya tjänsten ska man som användare inte behöva leta så mycket utan kunna komma rakt in i rätt kapitel i det ögonblick man behöver det, säger Jan-Olof Edgar till Omvärldsbevakning.

Ett nytt verktyg

Exempelvis ska Boverkets byggregler, BBR, så småningom kunna bli tillgängligt genom AMA Studio som är ett nytt verktyg från Svensk Byggtjänst. Tjänsten utvecklas just nu och ska användas för att göra funktionsupphandlingar med hjälp av en kravdatabas. Helt utan papper för den som så önskar.

– Jag ser framför mig att det här verktyget framöver har ett vägledningsfönster där en viss byggdel eller ett visst utrymme kan ha en länk till rätt byggregler och krav som gäller för den specifika situationen, och det blir möjligt med den nya digitala tjänsten från Boverket.

Användbart och effektiviserande

Jan-Olof Edgar tror att en sådan funktion kan bli ett mycket användbart och effektiviserande hjälpmedel för projektörer och andra som upprättar beskrivningar. Svensk Byggtjänst har just nu kontakt med Boverket för att möjliggöra implementeringen.

AMA Studio är i sin tur kopplat till AMA Funktion, vilket också är en helt ny produkt. Här handlar det om ett hjälpmedel för byggherrar som upphandlar totalentreprenader med fokus på funktionskrav. Tillämpningen är digital från början till slut.

AMA Funktion är också under utveckling just nu genom ett samarbete med allmännyttiga Familjebostäder i Stockholm. Utgångspunkten är BIM. Klassificerbara objekt och egenskaper blir spårbara in i förvaltningen och visionen är att skapa de obrutna informationsflöden som branschen efterlyst så länge. 

CoClass utgör grund

En förutsättning är det nya klassifikationssystemet CoClass som gör det möjligt att skapa enhetlig information kring struktur, egenskaper och aktiviteter i all byggd miljö. Systemet är utformat så att varje byggnadsverk består av ett antal objekt som skapas i en digital struktur redan i tidiga faser. Objekten följer sedan med under byggnadens hela livscykel. 

Digitaliseringen av Boverkets författningssamlingar görs med hjälp av en så kallad API-tjänst som är helt kostnadsfri. Tjänsten är resultat av ett regeringsuppdrag med syfte att skapa enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen.

FAKTA Detta är Boverkets nya tjänst

  • Boverkets nya API (applikationsprogrammerings-gränssnitt) Innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar.
  • För vissa författningar publiceras även innehållet i författningen i tjänsten.
  • Informationen i API-tjänsten är ingen officiell version av författningen, det är alltid den tryckta versionen av författningen som gäller.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bestämmelser Digitalisering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Detta är Boverkets nya tjänst

  • Boverkets nya API (applikationsprogrammerings-gränssnitt) Innehåller övergripande information om samtliga Boverkets författningar.
  • För vissa författningar publiceras även innehållet i författningen i tjänsten.
  • Informationen i API-tjänsten är ingen officiell version av författningen, det är alltid den tryckta versionen av författningen som gäller.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial