Varan har lagts till i varukorgen
Bygga bra för barn
Barnens idéer togs tillvara i unikt byggkoncept
Hållbarhet 28 jan 2021
kaprifol
Målet med byggkonceptet "Framtidens förskola" är att skapa en mer välplanerad inomhus- och utomhusmiljö för barnen. FOTO: SISAB
Efter att en brand ödelagt deras förskola byggdes en ny upp på samma plats. Barnen fick vara delaktiga med sina idéer när den nya förskolan planerades, vilket är ovanligt.

Stockholms stad fortsätter att växa kraftigt och med det följer ett stadigt ökat behov av förskoleplatser. Staden behöver öka antalet elevplatser med 50 000 till år 2040, uppger SISAB, det kommunala bolaget Skolfastigheter i Stockholm.

För att möta det ökade behovet har SISAB tagit fram byggkonceptet ”Framtidens förskola” vars idéer skapat intresse och spridit sig runt om i landet. De har fått ta emot flera kommuner på studiebesök och en del kommuner har sedan gjort en egen version av byggkonceptet som passar på deras ort.

bjorn_sundstrom_
Jag tror att den nyligen invigda förskolan Kaprifol kommer att tjänstgöra som förebild när det framöver ska byggas fler förskolor enligt byggkonceptet.

Pandemin har ökat uteleken

Målet med konceptet är att bygga en smartare och mer välplanerad inomhus- och utomhusmiljö för barnen och personalen. Ett storkök ingår alltid för att det ska gå att laga mat på plats åt barnen. Förskolans fasad anpassas till området och stadsdelens önskemål. Utemiljön skräddarsys med målet att ge barnen en mer utmanande och lärande lek.

teckning2 Resultatet av barnens engagemang syns bland annat på de trapphus som också utgör nödutgångar. Foto: SISAB

Björn Sundström, projektansvarig på SISAB, säger att de tydligt märkt av att pandemin påverkat och stärkt behovet av en bra utemiljö på förskolorna. Nu är många barn ute mycket mer än tidigare, både tidiga mornar och sena eftermiddagar. Många föräldrar lämnar och hämtar även sina barn utomhus på gården.

En genomtänkt utemiljö

– Vi brinner för stora gårdar. En bra och genomtänkt utemiljö betyder mycket. Men man måste tänka på en del aspekter, som till exempel är ljusmiljön jätteviktig, alltså att utebelysningen på gården fungerar även under de mörka timmarna när barnen är ute så mycket mer under pandemin. Man ska inte slarva med ljussättningen av gårdarna.

pappershus Många olika färgställningar blev det när barnen fick gå loss med kritor. Men det viktigaste var att bli lyssnade på. Foto: SISAB

Ett ovanligt plansamråd

På platsen där den gamla nedbrunna förskolan Kaprifolen låg, i Hässelby norr om Stockholm, fanns goda möjligheter både för en tomtutvidgning och att använda SISAB:s koncept ”Framtidens förskola”. Barnen på förskolan blev tidigt involverade i projektet på ett ovanligt sätt; bland annat deltog de i plansamrådet.

– Det här är mycket ovanligt, jag har i aldrig varit med om det tidigare. Det var spännande att få ta del av de små barnens tankar och idéer. Det märktes att de tyckte det var roligt att vi vuxna ville prata med de och framför allt att vi lyssnade.

Barnens egna idéer

Barnen fick bland annat teckna och ta fram modeller i papp för att visa hur de tyckte att deras nya förskola skulle se ut och fungera. De hade många idéer om hur till exempel gården skulle se ut för att de skulle kunna leka så mycket som möjligt.

För att hjälpa de barn som har lite svårare att komma igång hade de vuxna förberett med färdiga husvolymer som de kunde färglägga. Men de flesta barnen ritade själva, antingen hus eller egna dekorationer och figurer.

– Jag tror att den nyligen invigda förskolan Kaprifol kommer att kunna tjänstgöra som förebild när det framöver ska bygga fler förskolor enligt byggkonceptet, säger projektansvarig Björn Sundström.

FAKTA Nybyggda förskolan Kaprifolen

Byggentreprenören Arcona har på uppdrag av SISAB färdigställt den nya förskolan.

Förskolan Kaprifolen består av drygt 1 500 kvadratmeter inomhus i två plan med tillhörande komplementbyggnader och en gård på 3 800 kvadratmeter.

Källa: SISAB
Fördjupningsmaterial

FAKTA SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB.

Bolagets målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn.

Källa: SISAB
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Lokaler Projektering Utemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nybyggda förskolan Kaprifolen

Byggentreprenören Arcona har på uppdrag av SISAB färdigställt den nya förskolan.

Förskolan Kaprifolen består av drygt 1 500 kvadratmeter inomhus i två plan med tillhörande komplementbyggnader och en gård på 3 800 kvadratmeter.

Källa: SISAB
Fördjupningsmaterial

FAKTA SISAB

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB.

Bolagets målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn.

Källa: SISAB