Varan har lagts till i varukorgen
Vattenmätare installerades fel – kommun döms
Juridik 8 feb 2021
vattenmatare
Skövde kommun måste betala nästan 280 000 kronor för en felaktigt installerad vattenmätare. Bilden föreställer inte vattenmätaren som omnämns i artikeln. Foto: Leif Ingvarson
En vattenmätare installerades i en fastighet utan att den monterades i en mätarkonsol. Efter ett vattenläckage tvingas kommunen betala skadestånd.

2015 utförde Skövde kommun ett byte av vattenmätare hos ett företag i kommunen. Mätaren monterades mellan en fast koppling och en koppling med skjutbar hylsa, en så kallad glidhylsa. Men bara några månader efter installationen började vatten strömma ut vid vattenmätaren och byggnaden drabbades av vattenskador.

Efter händelsen menade försäkringsbolaget som försäkrat byggnaden att Skövde kommun var skadeståndsskyldiga enligt vattentjänstlagen, LAV, då montörerna som gjorde installationen varken noterade att det saknades en mätarkonsol vid vattenmätaren eller såg till att en installerades. Kommunen å sin sida menade att de inte var skyldiga enligt vattentjänstlagen att installera en sådan eller att berätta för fastighetsägaren att en saknades.

I Mark- och miljödomstolen blev domen till kommunens fördel, då man ansåg att dessa inte gjort något fel enligt vattentjänstlagen. Försäkringsbolaget överklagade beslutet till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Kommun har ensam befogenhet

Dessa väljer att gå på försäkringsbolagets linje, att kommunen inte uppfyllt de skyldigheterna den haft enligt LAV. Domstolen gör sin bedömning utifrån de bestämmelser kommunen också tagit fram om bestämmelser för brukande av kommunens allmänna VA-anläggning. Dessutom utgår man från en informationsbroschyr från kommunen där det står att en vattenmätare ska monteras i en horisontellt liggande fast förankrad mätarkonsol.

Utifrån LAV menar domstolen att det är klart att kommunen hade en skyldighet att installera en vattenmätare och enligt kommunens egna bestämmelser hade de exklusiv befogenhet att installera den.

Mätarkonsol vid fackmässig installation

Enligt domstolen står det klart att det väggfästet som fanns inte klarade av eller hade som funktion att ta upp de krafter som en glidkoppling utsätts för. Vattenläckan uppstod därför när den gick isär, något som inte hade hänt om vattenmätaren monterats i en mätarkonsol.

Kommunens egna informationsmaterial anger att en fackmässig installation av en vattenmätare förutsätter att denna monterats i en mätarkonsol eller motsvarande anordning som kan ta upp krafterna. Då kommunen varken påtalade behovet av en sådan eller själva lät installera en har man inte fullföljt sin skyldighet och måste därför ersätta försäkringsbolaget för de skador som uppstått.

FAKTA Vattenmätare i fastigheter

Enligt paragraf 19 i lagen om allmänna vattentjänster, LAV, ska en huvudman ordna de eller den vattenmätare som behövs om mätning av vattenförbrukningen i en fastighet ska fastställas.

Paragraf 46 i samma lag anger att om en fastighetsägare orsakats en skada genom att till exempel huvudmannen åsidosatt en skyldighet så ska denne ersättas.

Källa: Riksdagen - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vattenmätare i fastigheter

Enligt paragraf 19 i lagen om allmänna vattentjänster, LAV, ska en huvudman ordna de eller den vattenmätare som behövs om mätning av vattenförbrukningen i en fastighet ska fastställas.

Paragraf 46 i samma lag anger att om en fastighetsägare orsakats en skada genom att till exempel huvudmannen åsidosatt en skyldighet så ska denne ersättas.

Källa: Riksdagen - Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
Fördjupningsmaterial