Varan har lagts till i varukorgen
Säker Vattens nya branschregler reds ut
Projektering 8 feb 2021
Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningar
Branschreglerna Säker Vatteninstallation påverkar fler än bara VVS-installatörer. Foto: Tobias Sterner, Säker Vatten (fotomontage)
Under februari anordnas kostnadsfria seminarier om de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation. Målgruppen är byggbolag, försäkringsbolag, konsulter och besiktningspersoner

Vid årsskiftet trädde de nya branschreglerna Säker Vatteninstallation i kraft, vilket Omvärldsbevakning har skrivit om tidigare. I höstas arrangerades flera utbildningar om de nya reglerna för VVS-företag. Branschreglerna påverkar dock fler yrkesgrupper än bara VVS-installatörer.

I februari anordnar därför Säker Vatten ett antal seminarier som är speciellt riktade till byggbolag, försäkringsbolag, konsulter och besiktningspersoner.

Viktigt att fler är insatta i reglerna

– Om inte konsulterna känner till regelverken och planerar in plats för VVS-installationer, så blir det svårt för VVS-installatörerna att uppfylla branschreglerna, säger Thomas Lundgren, VD för Säker Vatten, i ett pressmeddelande.

Samma sak gäller för byggbolagen, menar han.

– Om de inte tar hänsyn till regelverken genom hela byggprocessen kan det innebära att branschreglerna inte kan uppfyllas. 

Eftersom många försäkringsbolag ställer krav på att VVS-installationer ska vara utförda enligt branschreglerna är det även viktigt att försäkringsbolag och besiktningspersoner är insatta i reglerna, enligt Säker Vatten.

Förändringarna gås igenom

Under seminarierna, som är två timmar långa, går experter från Säker Vatten igenom de viktigaste förändringarna i de nya branschreglerna. Även förändringarna i skriften ”Byggtekniska förutsättningar” som beskriver de arbeten som ligger utanför VVS-installationen men som behövs för att kraven i Säker Vatteninstallation ska uppfyllas fullt ut, behandlas. 

FAKTA Om seminarierna

Hur påverkas försäkringsbolagen av de nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningarna?

Hur påverkas byggbolagen av de nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningarna?

Allt du som konsult eller besiktningsman behöver veta om nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningar

Källa: Säker Vatten
Bevaka ämnen i artikeln

Projektering Renoveringar Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om seminarierna

Hur påverkas försäkringsbolagen av de nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningarna?

Hur påverkas byggbolagen av de nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningarna?

Allt du som konsult eller besiktningsman behöver veta om nya Branschreglerna och Byggtekniska förutsättningar

Källa: Säker Vatten