Varan har lagts till i varukorgen
Så jobbar Akademiska Hus med återbruk
Hållbarhet 16 feb 2021
huvudbild_mia-edofsson
Mia Edofsson, hållbarhetschef berättade om hur Akademiska Hus arbetar med återbruk. Foto: Akademiska Hus
Att ha en tydlig strategi och vara beredd på att undanröja hinder är viktigt för fastighetsägare som vill lyckas med återbruk. Det menar Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus.

När Återbruk Väst anordnade ett webbinarium med titeln ”Så lyckas vi med återbruk i bygg- och fastighetsbranschen” berättade flera aktörer om arbetet med att implementera cirkulära materialflöden och återbruk i projekt och inom organisationen.

En av de medverkande var Mia Edofsson, hållbarhetschef på det statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus som har fokus på universitet och folkhögskolor. 

– I vårt uppdrag från staten står det väldigt tydligt uttryckt att vi ska förvalta och utveckla de här campusområdena hållbart. Det kan till exempel vara genom att hitta nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Återbruk är en jätteviktig del för oss.

Tydliga klimatmål

Mia Edofsson berättade att 2019 var startåret för Akademiska Hus klimatresa. De har därefter satt upp tydliga klimatmål:

  • År 2025 Klimatneutral fastighetsdrift och intern verksamhet.
  • År 2045 Klimatneutral projektverksamhet.

Mia Edofsson menar att en viktig del handlar om att effektivisera redan befintliga lokaler.

– Att utnyttja det som redan finns på ett bättre sätt och här är återbruksfrågan helt central.

Mia Edolfsson framhöll att målet för Akademiska Hus är att få in återbruk i de löpande byggprocesserna. Det är till exempel viktigt att jobba med återbruk både i stora och små projekt och i olika skeden av byggprocessen.

Pilotprojekt med Handelshögskolan 

När den gamla Handelshögskolan i Göteborg skulle rivas för att ge plats för byggandet av den nya Handelshögskolan gjordes, innan demontering och rivning, en inventering av material. Det var mycket fokus på material med stor klimatpåverkan som till exempel marmor. Återbrukbart material mellanlagrades sedan i en byggnad. Akademiska Hus arbetade hårt för att få avsättning för detta i egna byggprojekt och projekterade då med delar av det som var återbrukbart.

Inom projektet återbrukade Akademiska Hus förutom marmor bland annat också marksten, växter och andra material till både Handelshögskolan och andra projekt.

Slutligen skickade Mia Edolfsson med några allmänna råd till fastighetsägare som vill lyckas i sitt arbete med återbruk:

– Mitt budskap är att man ska ha en tydlig strategi och vara beredd att undanröja skepsis och andra hinder.

FAKTA Akademiska Hus

Det är ett svenskt statligt ägt bolag som har till uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Det är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Källa: Akademiska Hus
FAKTA Återbruk Väst

Det är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser.
 
Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Renoveringar Samverkan Återbruk
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Akademiska Hus

Det är ett svenskt statligt ägt bolag som har till uppgift att äga, utveckla och förvalta fastigheter vid landets universitet och högskolor. Det är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Fastighetsbeståndet omfattar över tre miljoner kvadratmeter uthyrningsbar yta.

Källa: Akademiska Hus
FAKTA Återbruk Väst

Det är en samverkansarena mellan fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga aktörer och forskare som vill hitta metoder för att skala upp återbruket inom byggsektorn till en industriell nivå.

Projektet har genomfört ett antal fallstudier i Västsverige. Det handlar om återbruk ur flera aspekter – vid rivning, ombyggnad, nybyggnad och digitalisering av befintliga materialresurser.
 
Målet är ett ökat återbruk för en mer hållbar byggbransch och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Business Region Göteborg.
Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet