Varan har lagts till i varukorgen
Nybygget där regnvatten spolar toaletterna
Hållbarhet 19 feb 2021
celsius_uppsala
Systemet för regnvattenspolningen inne i Celsiushuset beräknas ha kostat cirka 325 000 kronor. Foto: Gustav Kaiser, Vasakronan
I det nya kontorshuset Celsius i Uppsala återanvänds dagvattnet från taket till spolning av toaletterna. Fastighetsägaren Vasakronan installerar nu samma teknik i fler projekt.

Celsius stod klart strax efter årsskiftet 2020–2021. Projektet har under lång tid dragit till sig uppmärksamhet, bland annat för att regnvattnet som hamnar på taket samlas upp och används till att spola toaletterna.

Det var en idé som fanns med redan 2017 när man började arbeta med projektet, berättar Anders Boström, projektchef på fastighetsbolaget Vasakronan.

– Det var ett av flera innovationsprojekt vi hade i bygget. Vi kom på tanken att varför inte nyttja regnvattnet till att spola toaletterna med. Det passade också bra till den höga miljöprofil som vi har, säger han.

Få exempel

anders-bostrom-vasakronan Anders Boström.

Dock fanns det få exempel att tillgå, i Sverige i princip ingenting i kommersiella fastigheter. Därför fick man titta på exempel från Tyskland och sedan börja projekteringen av systemet. En del av anläggningen hade ändå behövt byggas, bland annat dagvattentanken dit vattnet från taket förs, för att fördröja utsläppet till stadsnätet.

Anders Boström menar att själva tekniken och installationen inte är speciellt komplicerad.

– Det är enkla installationer och enkla komponenter. Det nya är hur man har satt ihop dem på ett sätt som inte har gjorts förut, säger han.

FAKTA Så funkar det

Regnvattnet samlas in på taket med takbrunnar. Dessa är försedda med kupolsilar för att avskilja grova föremål, som löv och växtdelar. En mindre del av vattnet kommer även från tre stuprör som finns över entréer till byggnaden.

Med självfall förs dagvattnet via sandfångbrunnar till två dagvattenledningar och därefter till dagvattenmagasinet under marknivå. Detta har en kapacitet på 60 kubikmeter.

Innan en del av vattnet förs in i huset passerar det en brunn med sandfång där ytterligare sedimentering av större partiklar görs. Vattenintaget görs med en sugslang med backventil och filter till en tank i huset. Där kan upp till 10 kubikmeter vatten samlas. Reningen sker med UV-ljus och sandfilter, något som ständigt sker för och får vattnet att cirkulera.

Vattnet från magasinet tas in till tanken på nätterna. Finns det mindre dagvatten i tanken än vad som behövs till toalettspolningen tas kommunalt vatten in via en ventil.

Källa: Vasakronan

Ekonomiskt olönsamt

Inne i byggnaden finns ett extra rörsystem, tydligt märkt för att ingen av misstag ska kunna ta fel på det och rören för kallvatten eller gråvatten. Vid toaletterna finns det etiketter som informerar om att de spolas med regnvatten.

Vattnet har renats i flera steg efter att det tagits ner från taket. Egentligen hade alla inte behövts menar Anders Boström.

– Anledningen till att vi renar vattnet är för att vi vill att det ska se så rent ut som möjligt. Om du spolar och vattnet får en liten gulaktig färg då kanske det inte känns som att rent vatten kommit dit. Då kanske man spolar igen.

På årsbasis beräknas regnvattnet stå för cirka 60 procent av behovet av vatten för toalettspolning. Beräkningarna är att omkring 6,4 kubikmeter vatten behövs varje dag för att täcka behovet, en årlig förbrukning på cirka 1 540 kubikmeter.

Men hur mycket dricksvatten som behöver täcka behovet varierar under året.

– Ibland kommer det att vara 100 procent och andra tider kan det vara 10–20 procent beroende på hur mycket det regnar ute, säger Anders Boström.

Ekonomiskt lönsamt är det dock inte beräknat att vara. Att köpa in dricksvatten är för billigt för det. Dessutom tillkommer kostnader för reningen av regnvattnet och för att pumpa in det till byggnaden.

Installerar i fler projekt

Trots det har Vasakronan valt att installera liknande system i andra projekt. Det ombyggda Sergelhuset i Stockholm har fått det och vid ombyggnationen av fastigheten Hugin i Uppsala ska ett system för regnvattenspolning installeras.

Anders Boström tror dock inte att det kommer att bli jättemycket vanligare med tekniken. För att det ska bli det måste dels dricksvattnet bli dyrare och att fler ställer krav på sådana system.

– Men det är också svårt att pressa priserna på produkterna man använder. Det är vanliga produkter som finns på marknaden och jag tror inte att priserna kommer att gå ner så mycket.

Kostnaden skulle kunna minska på andra sätt menar han. Till exempel skulle vissa reningssteg kunna tas bort så att spolvattnet har en annan färg om regnvatten används. Dock behöver det finnas en acceptans för detta.

FAKTA Celsius

Fastighetsägare: Vasakronan
Lokalytor: 10 000 kvadratmeter
Antal toaletter: 42
Arbetsplatser: 460
Takarea: 2 390 kvadratmeter
Takbrunnar: 20 stycken

Källa: Vasakronan
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Lokaler Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Celsius

Fastighetsägare: Vasakronan
Lokalytor: 10 000 kvadratmeter
Antal toaletter: 42
Arbetsplatser: 460
Takarea: 2 390 kvadratmeter
Takbrunnar: 20 stycken

Källa: Vasakronan