Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Nya tjänster ger stöd i klimatdeklarationer
Hållbarhet 4 feb 2021
Anders Ejlertsson
Anders Ejlertsson har varit projektledare för de nya tjänster som riktar sig till bland annat entreprenörer och fastighetsutvecklare. Foto: Viktor Ginner/IVL
Om knappt ett år blir klimatdeklarationer ett krav. Nu börjar ett antal hjälpmedel komma på plats. Forskningsinstitutet IVL har utvecklat flera tjänster som bland annat tar sikte på de nya kraven.
Entreprenörer och fastighetsutvecklare som vill minska sina utsläpp får nu nya hjälpmedel. IVL Svenska Miljöinstitutet har nämligen tagit fram en rad konsultstöd för att göra kvalitativa klimatberäkningar.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Så görs klimatdeklarationer

  • För att göra en klimatdeklaration behövs en så kallad resurssammanställning av material, energi­ och bränsleåtgång under byggskedet.
  • I tidigt skede används ibland grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden för att uppskatta mängden material, men ofta finns det en byggkostnadskalkyl som ger en användbar sammanställning.
  • Om det byggkostnadskalkylprogram som används inte automatiskt räknar om mängder till klimatpåverkan, behöver detta göras i ett annat verktyg som räknar om mängden byggprodukter till så kallade generiska resurser.
  • Dessa kopplas sedan i sin tur till olika klimatdata, vilket kräver en omvandling av mängder till jämförbara enheter, till exempel från kvadratmeter till kilo.
  • Klimatpåverkan redovisas sedan i enheten kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Bestämmelser Kompetens
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så görs klimatdeklarationer

  • För att göra en klimatdeklaration behövs en så kallad resurssammanställning av material, energi­ och bränsleåtgång under byggskedet.
  • I tidigt skede används ibland grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden för att uppskatta mängden material, men ofta finns det en byggkostnadskalkyl som ger en användbar sammanställning.
  • Om det byggkostnadskalkylprogram som används inte automatiskt räknar om mängder till klimatpåverkan, behöver detta göras i ett annat verktyg som räknar om mängden byggprodukter till så kallade generiska resurser.
  • Dessa kopplas sedan i sin tur till olika klimatdata, vilket kräver en omvandling av mängder till jämförbara enheter, till exempel från kvadratmeter till kilo.
  • Klimatpåverkan redovisas sedan i enheten kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial