Varan har lagts till i varukorgen
Nya krav på laddmärkning
Bestämmelser 2 feb 2021
laddstolpe
Sedan årsskiftet gäller nya föreskrifter för laddningspunkter och tankstationer för elbilar. Ett par av kraven träder i kraft något senare, i mars i år. Foto: Tobias Sterner och Transportstyrelsen
Den 20 mars 2021 införs nya krav på märkning av allmänna laddningspunkter. "Det gäller alla befintliga laddningspunkter tillgängliga för allmänheten och alla nya som tillkommer," säger Ulrika Ågren, utredare på Transportstyrelsen.
Bakgrund till kraven är ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. I takt med att det kommer fler drivmedel ska den som kör ett fordon få lättbegriplig information som hjälper dem att tanka eller ladda utifrån vad som är bäst för deras fordon.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Eldistribution Samhällsplanering Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter