Varan har lagts till i varukorgen
Elbilsladdning
Laddkrav påverkar nya och befintliga parkeringar
Bestämmelser 22 feb 2021
33103663-electric-car-charging-at-a-so
För den som lämnar in bygglov efter den 10 mars 2021 blir det för vissa byggnader krav på så kallad laddinfrastruktur för laddning av elfordon. Foto: Mostphotos
Nya krav på att upprätta laddplatser har börjat gälla. För dig som fastighetsägare är detta ett av fler krav som kan vara bra att ha koll på.

Boverket har tagit fram tillämpningsföreskrifter där man beskriver vilka typer av anslutningsdon som ska användas för att uppfylla kraven enligt plan- och byggförordningen, PBF, vid installation av laddplatser.

Dessa trädde i kraft 1 februari 2021.

anders-johansson-boverket Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. Foto: Boverket

– Bland annat framgår det att laddningspunkter ska ha uttag av Typ 2 eller Combo 2, vilken är en vanligt förekommande typ av laddningskoppling, säger Anders Johansson, brandingenjör på Boverket. 

Typ 2 eller Combo 2 är sedan tidigare bland annat ett krav för publika laddplatser. De är även krav vid installation av grön teknik där man som privatperson kan få en skattereduktion för delar av kostnaden.

Ett vanligt eluttag räcker alltså inte i de fall det ställs särskilda krav på en laddningspunkt. Vilken effekt som är lämplig och eventuella system för elmätning och debitering är däremot upp till byggherren.

Förklarar begreppet ledningsinfrastruktur

I föreskriften framgår det också vad begreppet ledningsinfrastruktur innebär. Något Omvärldsbevakning skrivit om tidigare då det rått vissa oklarheteter om begreppet. 

– Det ska finnas en förberedelse från elcentral till aktuella parkeringsplatser. Det kan vara tomrör, kabelstegar och liknande, säger Anders Johansson.

Det diskuterades tidigare om Boverket skulle ställa krav på fysiskt utrymme i en elcentral eller liknande för framtida utbyggnad men det finns inga detaljregler kring detta.

Krav på ledningsinfrastruktur

Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen, PBL. Kraven innebär bland annat att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. 

Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.

Reglerna ska även tillämpas vid ombyggnad av en byggnad. För ouppvärmda byggnader ställs inga krav. Reglerna tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021. 

Retroaktiva krav

Sedan maj 2020 gäller även retroaktiva krav för uppvärmda byggnader, som inte är bostadshus, med fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten. Dessa ska ha minst en laddningspunkt för elfordon senast den 1 januari 2025.

För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.

FAKTA Vad är laddinfrastruktur?

Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs för laddning av elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter:

  • Med ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram.
  • Med laddningspunkt avses utrustning för laddning av ett elfordon.
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Eldistribution Elinstallation Teknik Samhällsplanering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vad är laddinfrastruktur?

Laddinfrastruktur är ett övergripande begrepp för fast utrustning som behövs för laddning av elfordon. Laddinfrastruktur kan delas upp i ledningsinfrastruktur och laddningspunkter:

  • Med ledningsinfrastruktur avses ett förberedande system bestående av kanaler, tomrör, kabelstegar eller liknande där kablar till laddningspunkter enkelt kan dras fram.
  • Med laddningspunkt avses utrustning för laddning av ett elfordon.
Källa: Boverket