Varan har lagts till i varukorgen
Inaktuella referenser i luftflödesskrift
Arbetsmiljö 1 feb 2021
Mats Östlund på Svensk Byggtjänst och skriften  "Minimikrav på luftväxling"
Vid årsskiftet trädde en arbetsmiljöföreskrift i kraft som påverkar referenserna i en skrift om luftflöden, berättar Mats Östlund, Svensk Byggtjänst. Foto: Manfred Otterheim, Tobias Sterner
Mats Östlund, författare och informatör på Svensk Byggtjänst, vill uppmärksamma branschen på att det finns inaktuella referenser i skriften ”Minimikrav på luftväxling 11”.

I januari förra året gav Svensk Byggtjänst ut skriften Minimikrav på luftväxling 11 - en tolkning av Boverkets byggregler, Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Folkhälsomyndighetens allmänna råd och andra dokument, med fokus på inomhusmiljö och ventilation.

En skrift som sedan många år tillbaka bland annat har använts som projekteringsvägledning, då den innehåller drygt 500 luftflöden i olika typer av byggnader och verksamheter med tydliga referenser om var kravet kommer ifrån.

Arbetsplatsens utformning

Vid årsskiftet trädde Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, ikraft som då ersatte AFS 2009:2. Denna förändring påverkar källreferenserna i skriften.

– Svensk Byggtjänst tittar på hur vi kommer att hantera detta för boken. Tills det arbetet är klart vill vi här uppmärksamma innehavare av Minimikrav på luftväxling 11 att ett sjuttiotal referenser kopplade till Arbetsplatsens utformning är inaktuella, säger Mats Östlund, författare och informatör på Svensk Byggtjänst.

Nytt minimikrav i AFS 2021

Enligt Mats Östlund handlar ändringarna i AFS 2021 främst om att ett tidigare råd i AFS 2009:2 har lyfts upp till ett krav. Enligt den nya föreskriften ska arbetsplatser nu normalt förses med minst sju liter per sekund och person samt minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta.

– Skriftens tolkningstabeller för förskola, fritidshem och grundskola, som är framräknade på koldioxidproduktion utifrån ålder och aktivitetsgrad, gäller därför inte längre. 

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Innemiljö Projektering Renoveringar Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter