Varan har lagts till i varukorgen
Här återanvänds det gamla golvet
Hållbarhet 3 feb 2021
huvudbild_ikea-tarkett
Tarkett genomför världsunikt cirkulärt golvprojekt i Kungens kurva. Foto: Tarkett
I Ikeas varuhus i Kungens kurva har 10 000 kvadratmeter gammalt golv rivits ut. Golvet har återvunnits och sedan använts som råvara till nya golv i ett annat av Ikeas varuhus.

Det pågår en renovering av Ikeas varuhus i handels- och industriområdet Kungens kurva som ligger i Huddinge kommun i Stockholms län. 

I början av augusti startade ett golvprojekt som har inneburit att golven från Ikeas varuhus har rivits ut, lastats i speciella containrar och sedan transporterats tillbaka till Tarketts fabrik i Ronneby.

Egenutvecklad process

I fabriken har det insamlade golvet malts ner och tvättats rent från lim och spackel med hjälp av en ny egenutvecklad process hos Tarkett. Systemet och tekniken för att kunna rengöra och återvinna redan använda homogena plastgolv är unik och har varit i drift sedan början av 2019. Varje insamlad kvadratmeter golv kan i princip återvinnas till råvara som räcker till en kvadratmeter nytt golv.

Nya golv som producerats av den återvunna råvaran från Kungens kurva håller redan på att installeras i ett Ikea-varuhus i Jönköping.

94 ton koldioxid sparas

Totalt beräknas projektet innebära en klimatbesparing på 94 ton koldioxid.

Klimatbesparingen vid återvinningen har beräknats så här:

  • Koldioxid-utsläppen vid förbränning av 1 kvadratmeter golv är 4,23 kilo. Koldioxid-utsläppen vid nytillverkning av råvara till 1 kvadratmeter golv är 5,36 kilo. Vid återvinning uppstår inte dessa utsläpp vilket innebär besparing på 9,6 kilo koldioxid.
  • För 10 000 kvadratmeter innebär detta en klimatbesparing på sammanlagt 96 ton. Det utrivna materialet väger runt 3 kilo/kvadratmeter.
  • Koldioxid-utsläppen för lastbilstransporten från Stockholm till Ronneby är omkring 2 ton.
  • Tvättprocessen i Ronneby drivs med fossilfri el och ger i övrigt i sammanhanget försumbara klimatutsläpp. 
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Renoveringar Återbruk
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter