Varan har lagts till i varukorgen
Handbok visar vägen för att nå klimatmålen
Energi 3 feb 2021
Energiföretagens tidslinjer för att nå klimatmålen
På Energiföretagens hemsida finns ett verktyg som visar de olika tidslinjerna. Överst ses de fem sektorer som släpper ut mest växthusgaser. Foto: Energiföretagen
Det krävs stora omställningar för att Sverige ska nå nettonollutsläpp 2045. Energiföretagen har tagit fram en handbok med tidslinjer om vad som behöver göras, när och av vem.
Sveriges klimatutsläpp kommer främst från industrin och transportsektorn. På en kort tid måste deras fossila bränslen ersättas med fossilfri energi. En nyckel för att klara denna klimatomställning är en kraftigt ökad användning av el, visar färdplanerna som tidigare har tagits fram inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Infrastruktur Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter