Varan har lagts till i varukorgen

Energieffektivisera i stället för att installera IMD

Bestämmelser 25 feb 2021
två-olika-typbyggnader
För två olika typbyggnader har konkreta exempel på lönsamma energisparåtgärder tagits fram. Foto: CIT Energy Management
Energimyndigheten och Boverket vill motivera fastighetsägare att energieffektivisera sina byggnader i stället för att installera individuell mätning och debitering, IMD, av värme.

Den 1 juli i år ska IMD för värme installeras i befintliga flerbostadshus som har en dålig energiprestanda, enligt en ändring i en förordning om energimätning i byggnader. Det finns dock undantag om fastighetsägaren kan visa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i byggnaden.

Fastighetsägaren kan även välja att energieffektivisera sin byggnad så att den inte längre omfattas av kravet.

– IMD kan vara bra ur rättvisesynpunkt då man betalar för den energi man använder för att få önskad temperatur i lägenheten. Samtidigt leder det ofta till klagomål då hyresgäster inte håller med om hur kostnaderna ska fördelas. Det leder dessutom sällan till energieffektivisering då energikostnaden är så liten i förhållande till hyran, säger Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Energy Management.

Åsa Wahlström, CIT Energy Management Åsa Wahlström. Foto: CIT Energy Management
Det är viktigt att informera fastighetsägarna om möjligheten till energirenovering

Hon har på uppdrag av Energimyndigheten och Boverket lett ett projekt som nyligen har avslutats. En rapport från projektet ska inspirera fastighetsägare som omfattas av kravet på IMD för värme till att välja alternativet att genomföra lönsamma energieffektiviserande åtgärder.

– Det bakomliggande syftet med den nya lagen är att vårt byggnadsbestånd behöver energieffektiviseras. Det är därför viktigt att informera fastighetsägarna om möjligheten till energirenovering i stället för att de ska hasta i väg och installera IMD utan att fundera på om det är det bästa för byggnaden.    

Två typbyggnader med lönsamma åtgärder

Rapporten beskriver IMD och alternativet energieffektivisering. Två typbyggnader, ett femtiotalshus och ett sjuttiotalshus, har tagits fram där beräkningar har genomförts för vanliga energieffektiviseringsåtgärder. Resultatet presenteras med energieffektivisering och lönsamhet för två olika paket av åtgärder; klimatskärmsåtgärder, installationsåtgärder och båda paketen tillsammans.

exempel

Tanken är att fastighetsägarna ska känna igen sin egen byggnad utifrån typbyggnaderna och att de ska få en bättre förståelse för vilka möjligheter det finns att genomföra lönsamma energisparåtgärder. Sedan kan fastighetsägaren gå vidare och göra en egen undersökning av sin byggnad för att se vad som är bäst att göra.

160 energirådgivare har utbildats

Under hösten 2020 har rapporten använts för att utbilda ungefär 160 energi- och klimatrådgivare runt om i landet. Till rapporten finns även en sammanfattning i form av en folder som riktas till fastighetsägare.

Vad är ditt råd till de fastighetsägare som omfattas av kravet på IMD av värme?

– Se över vilka energieffektiviseringsåtgärder ni kan göra. Gör alla åtgärder som tillsammans är lönsamma så att ni slipper installera IMD. Det kommer ni att tjäna på i längden, säger Åsa Wahlström.

Hon påpekar att renoveringsvågen som kommer från EU bara har börjat. Hon tror att vi kan förvänta oss många fler skarpare direktiv, där vi kommer att bli tvingade att energieffektivisera. Därför är det lika bra att vi börjar med det nu.

– Det finns pengar att hämta och miljö att spara.

FAKTA Mer om kraven

Kravet på IMD av värme gäller befintliga flerbostadshus som har en energiprestanda som överstiger:

  • 180 kWh/m2 och år och ligger i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
  • 200 kWh/m2 och år och ligger i något av landets övriga län.

Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets Byggregler, BBR25.

Om fastighetsägaren väljer att energieffektivisera sin byggnad för att kunna undantas kravet på IMD av värme, ska:

  1. Konkreta, energieffektiviserande åtgärder, som kommer att medföra lägre primärenergital än gränsvärden, kunna påvisas den 1 juli 2021.
  2. Åtgärder ha genomförts senast den 1 juli 2023.
  3. Åtgärder i samband med planerad ombyggnad ha genomförts senast den 1 juli 2026.
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Energieffektivisering Projektering Renoveringar Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om kraven

Kravet på IMD av värme gäller befintliga flerbostadshus som har en energiprestanda som överstiger:

  • 180 kWh/m2 och år och ligger i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
  • 200 kWh/m2 och år och ligger i något av landets övriga län.

Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt Boverkets Byggregler, BBR25.

Om fastighetsägaren väljer att energieffektivisera sin byggnad för att kunna undantas kravet på IMD av värme, ska:

  1. Konkreta, energieffektiviserande åtgärder, som kommer att medföra lägre primärenergital än gränsvärden, kunna påvisas den 1 juli 2021.
  2. Åtgärder ha genomförts senast den 1 juli 2023.
  3. Åtgärder i samband med planerad ombyggnad ha genomförts senast den 1 juli 2026.