Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

De ligger steget före Sverige med klimatsmart renovering

Stefan Björling 11 feb 2021
Affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen
Nu vet vi alla att det är bråttom om vi ska hinna nå alla uppsatta klimatmål. Vi måste fatta de kloka besluten nu och sedan genomföra dem.
stefan_bjorling
Stefan Björling
Affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen

Nu vet vi alla att det är bråttom om vi ska hinna nå alla uppsatta klimatmål. Vi måste fatta de kloka besluten nu och sedan genomföra dem.

Vill vi göra skillnad för klimatet så är inte lösningen att bara byta ut det gamla mot nytt. Ibland så ska den gamla energislukande, miljögiftiga, växthusgasproducerande produkten bytas mot en ny produkt som kan minska på allt det negativa och förbättra det positiva.

Men väldigt ofta måste vi använda det vi har på bättre sätt. Framförallt måste vi lära oss att respektera åldrande, reparera och renovera på rätt sätt.

När det kommer till bostäder så är detta resonemang väldigt uppenbart. Vi kan inte bygga nya bostäder, kontor och skolor för att lösa den påverkan byggindustrin och våra byggnader har på klimatet. Att nyproduktionen ger bättre förutsättningar för att minska sitt eget klimatavtryck är självklart. Vi kan inte idag misslyckas med nyproduktionen. Ett tecken på att byggherrar och byggbolag förstått detta är att vi på Miljömärkning Sverige har haft ett mycket starkt kundflöde senaste åren. Antalet byggbolag som kan bygga Svanenmärkta byggnader har nästan tredubblats senaste två åren.

Däremot måste byggbolag och byggherrar bli mycket bättre på att ta klimatansvar för det redan byggda beståndet av skolor, bostäder och kontor. Det är här vi kan påverka mest vad gäller klimat och miljö.

Dessa byggnader måste förvaltas, underhållas och renoveras rätt. Vi ser hur Danmark och Island har byggföretag som går i bräschen för Svanenmärkt renovering. När ska Sverige få sin första byggnad som renoverats med Svanens kriterier?

Renovering handlar både om att göra rätt saker när insats krävs och att låta bli om det inte behövs. Det handlar mycket om att vi konsumenter måste tycka det är ok att köket är platsbyggt med bra stomme och att det finns en hel diskbänk i plåt av mycket god kvalitet. Det kanske behövs putsas på bänken och målas i skåpen MEN vi måste inte riva hela köket och byta rubbet.

Men ibland måste större ingrepp göras. Inte sällan är det husens bristande installationer eller klimatskal som föranleder att större renovering behövs. Svanen kan vägleda dessa renoveringar så att byggnaden efter renovering har:

  • Låg energianvändning.
  • God innemiljö och låga emissioner av farliga kemikalier.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter som uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
  • Inventerats innan renoveringen och att hälso- och miljöfarliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits korrekt.
  • Främjat återbruk av byggprodukter och material.

Beroende på vem du frågar så kommer du få olika svar på hur många bostäder, skolor och kontor som är behov av renovering. Gemensamt för svaren kommer dock vara att det är MÅNGA. Det positiva med det är att vi nu kan renovera klimatsmart och minska klimatavtrycket på det redan byggda. Vi kan göra alla dessa renoveringar på bästa sätt sett till klimatet, ekonomin och inte minst de som bor och verkar i dessa byggnader. Om vi tar skolor som ett exempel, så känns det självklart att de byggnader våra barn spenderar så mycket tid i ska vara:

  • Byggnader som i sig gör så lite påverkan som möjligt på klimatet så våra barn har en planet i framtiden.
  • Byggnader som säkerställer att barnens inomhusklimat säkerställs genom att exempelvis innehålla minimalt med emissioner och maximalt med solljus.

Vi hoppas att 2021 blir det år vi får höra av det företaget som vill vara först i Sverige med Svanenmärkt renovering. Danmark och Island har redan avklarat sina.

OM Stefan Björling

I grunden är han utbildad civilingenjör VoV (Väg och Vatten) KTH.

Han är affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen, Miljömärkning Sverige AB.

Tidigare har han jobbat många år inom Sveriges Allmännytta (före detta SABO) och då som ansvarig för Renovering och Teknisk förvaltning.

Intressen: Klimat, arbetsmiljö och vardagsmotion.

stefan_bjorling
Stefan Björling
Affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen
Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Energieffektivisering Hållbarhet Lokaler Miljö Renoveringar Återbruk
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Stefan Björling

I grunden är han utbildad civilingenjör VoV (Väg och Vatten) KTH.

Han är affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen, Miljömärkning Sverige AB.

Tidigare har han jobbat många år inom Sveriges Allmännytta (före detta SABO) och då som ansvarig för Renovering och Teknisk förvaltning.

Intressen: Klimat, arbetsmiljö och vardagsmotion.