Varan har lagts till i varukorgen

TV: Betongbibel i ny utgåva

Hållbarhet 17 dec 2021

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Ett helt nytt kapitel om hållbarhet finns i den nya utgåvan. Foto: Manfred Otterheim
Richard McCarthy, vd Svenska Betongföreningen, tipsar om att Betonghandbok Material nu är komplett i och med att del 2 utkommit.

Betonghandbok Material beskriver materialegenskaperna hos betong och dess delmaterial. Den omarbetade och utökade tredje utgåvan av Betonghandbok Material, del 2, kompletterar del 1 som kom redan 2017.

Del 2 beaktar nya forskningsrön och standarder samt utvecklingen av såväl nya delmaterial som nya betongsammansättningar, exempelvis självkompakterande betong.

Högpresterande betong har integrerats i ett antal kapitel och ett ökat fokus har lagts på hållbarhetsfrågor. Även beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av ett flertal egenskaper.

Handboken utgör ett viktigt referensverk för yrkesverksamma ingenjörer och ett värdefullt redskap för utbildare.

Branschbred kunskap

Handboken är skriven av specialister från industri- och konsultföretag, tekniska högskolor och forskningsinstitut. Varje kapitel har sakgranskats av en eller flera tekniska granskare och försetts med omfattande källhänvisningar till forskningsartiklar och undersökningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Projektering Utbildning
Fackområden

Anläggning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter