Varan har lagts till i varukorgen

Tips för bättre riskhantering vid geotekniska arbeten

Forskning 8 dec 2021
borrkrabba_berg
Risker vid geotekniska arbeten, som förseningar och kostnadsökningar, kan hanteras på bättre sätt visar en avhandling. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
Projekt med stora geotekniska risker kan hantera dessa utan allt för stora kostnader och förseningar. Det visar en avhandling.

Vid byggande i jord och berg finns det risk för tidsfördröjningar, kostnadsöverskridanden och kvalitetsproblem. Oftast beror det på okända eller dåligt kända förutsättningar. Osäkerheter är stora i sådana projekt. Men det finns sätt att uppnå en bra kvalité visar en avhandling från Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Avhandlingen ”Geotechnical risk management using the observational method”, är skriven av Mats Tidlund. I den listas flera orsaker till att problemen uppstår. Det beror bland annat på att formella riskhanteringsmetoder sällan används på grund av brist på kunskap eller osäkerheter kring när metoderna är bra att använda. Tradition och kultur spelar också in i att riskerna hanteras olika från projekt till projekt.

I avhandlingen har Mats Tidlund dels undersökt litteratur om hanteringen av geotekniska risker. Dels gjort en analys av och intervjuer med personer involverade i tre projekt som innehållit geotekniska arbeten.

Slutsatser för bättre projekt

En metod som rekommenderas är observationsmetoden, som har potential att hantera geotekniska risker. En metod som också rekommenderas i standarden Eurokod 7.

I avhandlingen kommer Mats Tidlund fram till ett antal slutsatser, som kan användas i arbetet med geotekniska risker om observationsmetoden används. De kan användas så att kvaliteten förbättras, kostnadsöverskridanden undviks och tidsfördröjningar i projekten minimeras.

Beställare och byggherrar bör se till att:

  • riskhanteringsprocessen påbörjas i planeringsskedet
  • upprätta principer för riskhanteringen och ett geotekniskt riskregister
  • analysera effekterna av det kontraktuella ramverket på fördelningen och hanteringen av geotekniska risker
  • upprätta en tydlig fördelning av de geotekniska riskerna
  • upprätta en ”geotechnical baseline report” som användas vid kostnads- och tidsregleringar.

Geotekniker/geokonstruktörer bör:

  • beakta riskhantering som en del av det dagliga arbetet
  • överväga att använda probabilistiska beräkningsmetoder och/eller känslighetsanalyser för att förstå effekterna av geotekniska osäkerheter.

Entreprenörer bör se till att:

  • riskhanteringsarbetet blir lika viktigt som andra arbetsaktiviteter
  • riskhanteringsarbetet bör starta riskhanteringsprocessen så tidigt som möjligt, det vill säga redan under anbudsfasen.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Markarbeten
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial