Varan har lagts till i varukorgen
Strategier för mellanlagring vid återbruk
Ekonomi 10 dec 2021
Återbruk
Christer Johansson på Byggföretagen har varit med och tagit fram den nya rapporten om återbruksanläggningar. Foto: Byggföretagen/Mostphotos
Många hinder återstår för storskaligt återbruk i byggbranschen. En av de tuffaste utmaningarna är mellanlagring. I en ny förstudie utreds hur svenska städer skulle kunna åstadkomma detta.

Idag finns gott om pilotprojekt och lovvärda initiativ vad det gäller återbruk av byggmaterial. Men de cirkulära processerna sker inte i någon omfattande skala.

Till de största svårigheterna hör förvaring av begagnade byggprodukter fram till att de kan säljas vidare och användas på nytt. Detta är utgångspunkten i en förstudie som nu publicerats.

Bakom initiativet står Byggföretagen Västerbotten, Umeå kommun och Nätverket för hållbart byggande. Fokus ligger på anläggningar för återbruk i medelstora städer.

Kommunen en nyckelspelare

Att etablera sådan verksamhet är angeläget men också relativt komplext, konstateras i studien. I de pilotprojekt som granskats i förstudien har kommunerna identifierats som nyckelspelare för att återbruksanläggningar ska bli framgångsrika.

Det måste ske genom delaktighet i hela kedjan.

För att lyckas krävs dock samverkan genom varje led i byggprocessen. Det konstaterar Christer Johansson, bransch- och föreningsansvarig för byggföretagen i Västerbotten, och en av de drivande i projektet.

– Att få till sådana här anläggningar är inget som byggföretagen själva kan lösa. Det måste ske genom delaktighet i hela kedjan från beställare och arkitekter vidare ut till utförarna, säger Christer Johansson.

Beslut att fatta

För aktörer som lyckas organisera sig på ett fungerande sätt följer flera beslut att fatta kring etableringen. Den nya förstudien har resulterat i en rad rekommendationer.

Till att börja om handlar det om val av fysisk plats. Enligt rapporten krävs antagligen en yta på minst 10 000 kvadratmeter för att verksamheten ska fungera långsiktigt.

Att etablera en helt ny återbruksanläggning är dock kostsamt, och ofta är det bättre att hitta en befintlig byggnad med möjlighet att expandera vid behov. Återbruk i en återbrukad byggnad innebär naturligtvis även klimatförtjänster.

Plats nära byggvaruhandel

Ytterligare en poäng är att använda en plats nära exempelvis byggvaruhandel eftersom det lätt uppstår behov av verktyg och maskiner. För optimerad logistik kan det även vara bra att etablera sig nära stora utbyggnadsområden.

– Som det ser ut just nu är nog privatpersoner den stora målgruppen för begagnade dörrar och fönsterpartier eller vad det nu kan vara. Men det viktiga är att vi sätter igång och sedan förhoppningsvis kan skala upp, säger Christer Johansson.

Ta hand om spill

Enligt honom är en av branschens viktigaste uppgifter nu att börja ta hand om spill på ett bättre sätt. Det kan till exempel handla om gipsbuntar eller virke som blivit över.

Rekommendationerna i förstudien berör även sådant som handlar om inflöde av material, försäljning och finansiering. Därutöver finns också en redogörelse för byggvaror och volymer som särskilt lämpar sig för återbruk i norra Sverige.

FAKTA Nycklar för att etablera mellanlagring

  • Samverkan i hela värdekedjan.
  • Kommunens engagemang.
  • Tillgängliga lokaler och markyta.
  • Tydliga roller och gemensam målbild
Källa: Förstudien "Anläggningar för återbruk i medelstora städer"
Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Hållbarhet Återbruk
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nycklar för att etablera mellanlagring

  • Samverkan i hela värdekedjan.
  • Kommunens engagemang.
  • Tillgängliga lokaler och markyta.
  • Tydliga roller och gemensam målbild
Källa: Förstudien "Anläggningar för återbruk i medelstora städer"