Varan har lagts till i varukorgen
Så undviker du brand och driftstopp
Brand 6 dec 2021
sek-handbok-460-skydd-mot-brand-och-driftstorningar
Svensk Elstandards nya handbok kan tillämpas på alla typer av anläggningar. Foto: SEK/Mostphotos
En ny handbok från SEK Svensk Elstandard ger stöd i arbetet med att höja säkerhetsnivån på elanläggningar. Fokus ligger på att undvika brand och driftstopp.

I Sverige finns det ett regelverk kring hur elinstallationer ska utföras som vi måste förhålla oss till. SEK Svensk Elstandards nya handbok 460, Skydd mot brand och driftstörningar, ger tips på hur man kan utföra och underhålla sin elanläggning på en högre nivå än vad regelverket anger för att minska risken för brand och driftstörningar.

– Lagstiftning ställer krav på att man har bilbälte på sig när man kör bil. Det finns dock inget som hindrar att man även har en hjälm på sig utöver bilbältet för att höja säkerhetsnivån. Samma resonemang kan föras när det gäller elanläggningen och det är vad den här boken handlar om, säger Frank Johansson, huvudförfattare till handboken, vid ett seminarium.

Tre delar

Handboken består av tre delar. I den första delen presenteras risker som exempelvis glappkontakt, kortslutning, överlastström, ljusbåge och kallflytning. Det förklaras vad de här riskerna innebär i praktiken, hur de kan uppstå och vad man kan göra åt dem.

frank-johansson Frank Johansson

Den andra delen handlar om projektering och utförande av en elanläggning. Exempelvis vad man bör beakta för att höja säkerhetsnivån vid val och montage av kopplingsutrustning, vilka skyddsapparater som är aktuella att bestycka elcentralen eller ställverket med och hur man bör tänka när man väljer dem. Därutöver berörs vilka ledningssystem man ska välja till säkerhetssystem såsom brandlarm eller nödbelysning.

Den sista delen handlar om kontroll och underhåll såsom besiktning, termografering samt underhåll och funktionskontroll.

– Att utföra systematiskt förebyggande underhåll är A och O, här finns det pengar att spara. Att ta hand om ett driftstopp när det väl har hänt kostar oftast väldigt mycket mer inom exempelvis en industri, säger Frank Johansson.

Varje del avslutas med en sammanfattning med tips på en förhöjd säkerhetsnivå.

Stor målgrupp

Boken vänder sig främst till innehavare och beställare vid nybyggnation men kan med fördel även användas vid förhöjning av säkerhetsnivån i befintliga byggnader.

– Konsulter i form av projektörer, kalkylatorer, besiktningsförrättare vid entreprenader och besiktningsingenjörer vid elsäkerhetsbesiktningar samt i förlängningen även entreprenörer som finns ute i elinstallationsföretagen kan ha stort nytta av allt som boken informerar om, säger Frank Johansson.

Tillämpning

Innehållet i boken kan tillämpas för alla typer av anläggningar. Främst anläggningar där brand eller driftstörningar får mycket stora konsekvenser som exempelvis industrier, oersättliga kulturhistoriska byggnader eller byggnader med en samhällsviktig funktion.

Den nya handboken lanseras den 7 december.

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Elinstallation Projektering Renoveringar Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter