Varan har lagts till i varukorgen

Så kan fastighetsägare minska effektbristen

Elproduktion 22 dec 2021
solceller-pa-fastighet
Strategin möjliggör för fastighetsägare att integrera fastigheten i det lokala energisystemet. Foto: Mostphotos
Ett nytt samarbetsprojekt visar hur fastighetsägare inte bara kan minska sin belastning på elnätet utan också bli en viktig del av lösningen på effektbristen.

Fastighetsbolaget Castellum har tillsammans med fem stora offentliga energibolag tagit fram en strategi för hur fastighetsägare aktivt ska kunna hjälpa till att avlasta det ansträngda nationella elnätet.

I stället för att passivt fortsätta sluka allt dyrare el ska hus förvandlas till aktiva effektresurser.

Utgångspunkten för samverkansprojektet En gemensam effektstrategi är att motverka den kapacitets- och effektbrist som uppstår då förnybara energikällor som sol och vind nu börjar konkurrera ut andra energislag.

De nya kraftverken är inte reglerbara utan beroende av vädret, vilket skapar obalans i tillgång och efterfrågan. Det vore önskvärt att dessa obalanser kunde lösas så lokalt som möjligt, helst på fastighetsnivå.

Effektstrategin svarar på hur rollfördelningen i det framtida energilandskapet kan se ut och beskriver vilka steg en fastighetsägare behöver ta för att framtidssäkra sina fastigheter, skapa robusthet mot prisökningar och motverka kapacitetsbristen i elnätet.

Tre framtida roller

I strategin beskrivs de tre rollerna Effektoptimeraren, Elsystemresursen och Systemutvecklaren för att vägleda fastighetsägare. Rollerna svarar mot tre olika ambitionsnivåer som har formulerats utifrån ett växande samhällsengagemang samt en breddad syn på byggnadens nytta i elsystemet.

Utifrån dessa har en handlingsplan formulerats med tolv åtgärder för att göra byggnader till en dynamisk resurs. Alla fastighetsägare kan genom att följa handlingsplanen ta en aktiv roll i energiomställningen.

– Genom att tydligt visa vinsten med att gå från passiv konsument till aktiv resurs i elsystemet vill vi inspirera fler fastighetsbolag att påskynda omställningsarbetet, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum, i ett pressmeddelande.

Castellum kommer att utvärdera den mest aktiva rollen, Systemutvecklare. Utvärderingen beräknas pågå till början av 2023.

SUMMERING De tre rollerna

Effektoptimeraren

 • Se över val av energikälla för uppvärmning och kyla.
 • Utför möjliga abonnemangssänkningar.
 • Satsa på energi- och effekteffektivisering.
 • Digitalisera system.

Elsystemresursen

 • Välj energibärare utifrån ett breddat perspektiv.
 • Installera ett styrsystem och energilager som tillgängliggör flexibilitet.
 • Installera solelproduktion.
 • Tillhandahåll energilagring till nationella marknader för flexibilitetstjänster.

Systemutvecklaren

 • Främja kollektiva värme- och kyllösningar.
 • Agera på både lokala och nationella marknaden för flexibilitetstjänster.
Källa: Castellum
FAKTA Om projektet

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med

 • Öresundskraft
 • Tekniska verken i Linköping
 • Jönköping Energi
 • Göteborg Energi
 • Växjö Energi.

Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Källa: Castellum
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Eldistribution Projektering Teknik Energi
Fackområden

El & Tele Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om projektet

Effektstrategin har tagits fram på initiativ av Castellum i samarbete med

 • Öresundskraft
 • Tekniska verken i Linköping
 • Jönköping Energi
 • Göteborg Energi
 • Växjö Energi.

Analyser och sammanfattningar har genomförts av teknik- och konsultbolaget Ramboll på uppdrag av Power2U.

Källa: Castellum
Fördjupningsmaterial