Varan har lagts till i varukorgen

Projekten Trafikverket vill satsa på

Infrastruktur 2 dec 2021
vagbygge
Trafikverket har lämnat sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen under perioden 2022− 2033. Foto: Per Berglund/Mostphotos
Trafikverket har lämnat ett förslag till statens satsningar på väg och järnväg under perioden 2022–2033. Myndigheten varnar för att flera projekt måste skjutas upp om inte mer pengar tillförs.

799 miljarder kronor kan Trafikverket använda under perioden 2022–2033, enligt myndighetens förslag till nationell plan för statlig infrastruktur under samma period. Planen har nu lämnats över till regeringen, som ska skicka ut den på remiss. Beslut ska sedan tas under våren 2022.

Enligt förslaget ska 437 miljarder kronor gå till byggen av ny järnväg och väg. Men myndigheten skriver att en stor del av pengarna redan har reserverats till pågående eller planerade projekt. Och det har varit kostnadsökningar för flera planerade projekt. Till exempel beräknas de planerade höghastighetsbanorna för tåg behöva 30 miljarder kronor mer än vad som beräknades i den förra nationella planen.

De projekt som nu planeras eller redan byggs beräknas uppnå en kostnad av 460 miljarder kronor. Det gör att Trafikverket ser över möjligheten att göra besparingar och att skjuta upp starten av planerade projekt för att få ner kostnaderna och lägga dem efter 2033.

Det skulle göra att byggstarten för nio väg- och järnvägsprojekt skjuts fram. Det inkluderar bland annat bygget av dubbelspår norrifrån in till Helsingborg C, delar av E22 i Blekinge och utbyggnaden av Ostkustbanan i Gävle.

Varnar för försämrat vägnät

Trafikverket skriver samtidigt i planen att trots att mer pengar skjutits till för underhåll av det statliga vägnätet så är det inte tillräckligt.

– Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Anledningarna till att behovet är stort är flera menar Trafikverket. Bland annat har många väg- och brokonstruktioner nått sin tekniska livslängd, trafiken har ökat och större fordonsvikter tillåts. Detta bidrar till ett ökat slitage och en negativ utveckling.

Något som synnerligen kan drabbas är de mer lågtrafikerade vägarna menar Trafikverket, då de inte är lika prioriterade.

Kritik mot förslag

Flera andra stora projekt förväntas påbörjas innan 2033 men finansieringen av dem efter det året är idag oklar. Det gäller bland annat utbyggnaden av järnvägen mellan Uppsala och Stockholm till fyrspår. Det får kritik från Stockholms handelskammare.

– Fyrspåret är av absolut största vikt för att arbetspendling mellan Stockholm och Uppsala ska effektiviseras. Att det är så kraftigt underfinansierat är ett svek mot utvecklingen och tillväxten i huvudstadsregionen. Det är ett snabbt och effektivt projekt som kan göra stora nyttor, säger Carl Bergkvist, näringspolitisk expert, i ett pressmeddelande.

Samtidigt vill Trafikverket satsa på många projekt i norra Sverige. Något som myndigheten vill göra med hänvisning till de stora industrisatsningar som görs i flera kommuner.

Projekt som Trafikverket föreslår inkluderar att E4:an leds förbi Skellefteå i en förbifart, att järnvägen Stockholm-Skellefteå byggs om för att på flera ställen tillåta en hastighet på 250 km/h samt att planerade Norrbottniabanan mellan Skellefteå och Luleå börjar byggas.

FAKTA Satsningar perioden 2022–2033

I förslaget till nationell plan för perioden 2022–2033 redovisar Trafikverket vilka byggprojekt de anser ska genomföras och en bedömning om vad dessa kan kosta. Några av projekten de föreslår är:

  • 104 miljarder kronor avsätts till bygget av nya stambanor för järnväg.
  • Bygget av dubbelspår Hallsberg-Åsbro föreslås startas tidigare än planerat.
  • Stor utbyggnad av vägar och järnvägar i norra Sverige, något som Trafikverket vill finansiera genom lån.
  • E4 Förbifart Skellefteå.
  • 1 miljard kronor till utbyggnad av järnvägen kring Malmö för att stärka kapaciteten till 2050.
Källa: Trafikverket
FAKTA Nationell plan 2022–2033

En nationell plan för transportinfrastruktur beskriver hur statlig infrastruktur ska underhållas och utvecklas. Den omfattar bland annat åtgärder för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet, investeringar i väg och järnväg och statlig medfinansiering av regionala och kommunala projekt.

De åtgärder Trafikverket föreslår för perioden 2022–2033 förväntas uppgå till 799 miljarder kronor. Av dessa ska 167 miljarder kronor gå till underhåll av järnväg, 197 miljarder kronor till underhåll av vägnätet och 437 miljarder kronor till projekt som utvecklar infrastrukturen som nya vägar och järnvägar.

Källa: Trafikverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Rälsarbete Samhällsplanering Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Nationell plan 2022–2033

En nationell plan för transportinfrastruktur beskriver hur statlig infrastruktur ska underhållas och utvecklas. Den omfattar bland annat åtgärder för drift och underhåll av väg- och järnvägsnätet, investeringar i väg och järnväg och statlig medfinansiering av regionala och kommunala projekt.

De åtgärder Trafikverket föreslår för perioden 2022–2033 förväntas uppgå till 799 miljarder kronor. Av dessa ska 167 miljarder kronor gå till underhåll av järnväg, 197 miljarder kronor till underhåll av vägnätet och 437 miljarder kronor till projekt som utvecklar infrastrukturen som nya vägar och järnvägar.

Källa: Trafikverket
Fördjupningsmaterial