Varan har lagts till i varukorgen
Ny skrift ger stöd för KL-trä utan väderskydd
Produktion 17 dec 2021
Tomas Alsmarker
Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä, har varit med och tagit fram den nya skriften om KL-trä.
Går det att bygga fuktsäkert i KL-trä utan heltäckande väderskydd? Svaret är ja, enligt Svenskt Trä som nu ger ut en skrift på området. Det finns dock slutsatser som ser annorlunda ut.

Att väderlek är en faktor att ta hänsyn till i olika byggprojekt är de flesta överens om. En fråga som väcker mer diskussion är hur nederbörd påverkar KL-trä under produktion – och om sådana konstruktioner bör byggas med heltäckande väderskydd såsom montagetält. En ny skrift ska ge svar.

Det är branschorganisationen Svenskt Trä som tillsammans med forskare, leverantörer, fuktsakkunniga och entreprenörer gett ut vägledningen ”Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd”. Fokus ligger på byggdelar, kritiska detaljer och anslutningar.

Utsätts för fukt

Under byggprocessen kommer KL-träelementen att utsättas för fukt men rätt hanterat behöver detta inte medföra problem, enligt skriften. Avgörande är kommunikation tillsammans med kontroller och hantering på byggarbetsplatsen.

Den nya skriften riktar sig till projektörer och utförare som vill ha stöd i hur man åstadkommer ett fuktsäkert KL-träbyggande. Syftet är också att bidra med kunskap om trä, väta och mikrobiell påväxt.

Synpunkter kring ämnet

Sedan tidigare finns synpunkter på det aktuella ämnet. Bland annat i forskningsstudien ”Fuktsäkerhet vid KL-träbyggande utan väderskydd” som drivits genom ett flertal företag tillsammans med forskningsinstitutet Rise och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

I rapporten uppges att ”det förefaller saknas fuktsäkra montagemetoder eller lösningar för KL-träbyggande utan väderskydd”. Därför rekommenderas väderskydd och helst i heltäckande varianter.

Mögelpåväxt i anslutningar

Studien pekar på problem med mögelpåväxt framför allt i anslutningar, håligheter, springor mellan brädor och i utrymmen där uttorkningen är begränsad eller regnvatten tillåts bli stående. Grundorsaken i dessa fall är regn som faller under produktionen.

Vi har varit i kontakt med Lars Olsson, forskare och projektledare för studien, som kommenterat resultaten i en tidigare publicering här på Omvärldsbevakning. Då beskrev han fuktprojektering och väderskydd som ”en förutsättning för att man ska kunna undvika mögelpåväxt”.

Den här gången meddelar Rise centralt att man inte kan medverka på grund av rutiner vad det gäller extern kommunikation.

Den nya skriften

Träbyggande innebär att enormt mycket av produktionen sker industriellt och helt oberoende av väder och vind.

Tomas Alsmarker är chef för innovation och forskning på Svenskt Trä. Han har varit med och tagit fram den nya skriften om KL-trä, och anser att de olika förutsättningar som råder i olika projekt gör det svårt att ovillkorligt ställa krav på heltäckande väderskydd.

– Ökat träbyggande innebär att enormt mycket av produktionen sker industriellt och helt oberoende av väder och vind. Skedet på byggarbetsplatsen kan däremot se väldigt olika ut och det finns situationer där det helt enkelt inte går att använda heltäckande väderskydd i form av exempelvis montagetält, men detta är fullt möjligt att hantera.

Går det att bygga fuktsäkert med KL-trä utan heltäckande väderskydd?

– Ja, det gör det. Väta måste hanteras oavsett vilket material det handlar om. Trä skiljer sig från andra material genom att det levereras torrt till byggarbetsplatsen och då måste man tänka annorlunda.

Tomas Alsmarker konstaterar att det förekommer alldeles för mycket fel och brister i branschen – men att det inte handlar specifikt om trä. Tvärtom. Snarare hittas orsakerna i organisation och byggprocess, enligt honom.

– Med den skrift vi tagit fram vill vi skapa ett stöd och bidra med rådgivning om sådant man bör tänka på när man bygger med trä.

Alla ska involveras

Publikationen från Svenskt Trä tar särskilt upp vikten av att alla aktörer i ett projekt involveras i arbetet med fuktsäkerhet. Kommunikationen måste riktas mot gapen mellan olika roller, aktörer och kunskapsområden.

I den nya skriften listas även ett flertal delar som kräver extra vaksamhet på väta. Bland annat handlar det om elementskarvar, anslutningar vid vägg och golv, håltagningar, trapphus, schakt, fönster och dörröppningar.

FAKTA Viktigt att tänka på för fuktsäkert KL-trä

  • Fritt vatten eller blötsnö får inte blir stående på horisontella ytor.
  • Ändträ, elementskarvar och anslutningar ska vara fuktskyddade.
  • Vatten som tagit sig in måste snabbt kunna ta sig ut.
  • Trä som blivit fuktigt måste kunna torka ut.
  • Fuktkontroller ska utföras kontinuerligt.
Källa: Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Viktigt att tänka på för fuktsäkert KL-trä

  • Fritt vatten eller blötsnö får inte blir stående på horisontella ytor.
  • Ändträ, elementskarvar och anslutningar ska vara fuktskyddade.
  • Vatten som tagit sig in måste snabbt kunna ta sig ut.
  • Trä som blivit fuktigt måste kunna torka ut.
  • Fuktkontroller ska utföras kontinuerligt.
Källa: Fuktsäkert KL-träbyggande utan heltäckande väderskydd