Varan har lagts till i varukorgen

Här visar pilotprojekt vägen till återbruk

Hållbarhet 7 dec 2021
huvudbild_handelshogskolan_sprakskrapan
Handelshögskolan i Göteborg och Språkskrapan. Skisser: Johannes Norlander och Arkitema.
Genom två pilotprojekt i Göteborg har Akademiska Hus bevarat material. Den uppskattade klimatnyttan är 100 ton koldioxidekvivalenter.

Sedan 2019 har Akademiska Hus deltagit i utvecklingsprojekten Återbruk i Väst och CCBuild. På sin hemsida skriver Akademiska Hus om två pilotprojekt som har genomförts i samband med rivning och nybyggnation av en byggnad vid Handelshögskolan och ombyggnation av Språkskrapan intill Humanisten för Göteborgs universitet.

Bland de byggprodukter som återbrukats i projekten finns tegel, marksten, fasadsten, stengolv, virke, innerdörrar, glaspartier, tvättställ, armaturer och ventilationskanaler och don.

Utöver detta har en rad träd, buskar och perenner tagits om hand och placerats i en återbrukspark i väntan på återplantering.

Produkter för 1 miljon kronor

Akademiska Hus har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet räknat på effekterna av återbruket i de två pilotprojekten. Resultatet visar att klimatnyttan uppgår till mer än 100 ton koldioxidekvivalenter. Dessutom uppskattar IVL det ekonomiska värdet av de produkter som återbrukats till nära 1 miljon kronor.

Baserat på erfarenheterna från pilotprojekten pågår nu ett internt arbete för att skala upp återbruket inom Akademiska Hus.

FAKTA pilotprojekten

Återbruk i Nya Handels, Göteborg

  • Minskad mängd avfall: 92 ton.
  • Klimatnytta: 58 ton koldioxidekvivalenter (där ingår ej besparing kopplad till återbruk av växter).
  • Uppskattat ekonomiskt värde: 300 000 kronor + cirka 250 000 kronor för det växtmaterial som återbrukats.

Återbruk i Språkskrapan, Göteborg

  • Minskad mängd avfall: 75 ton.
  • Klimatnytta: 44 ton koldioxidekvivalenter.
  • Uppskattat ekonomiskt värde: 540 000 kronor.
Källa: Akademiska Hus
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Renoveringar Återbruk
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter