Varan har lagts till i varukorgen
Upphandling

Flexibel modell ska öka renoveringstakten

Energi 1 dec 2021
Lotta Bångens, vd Energieffektiviseringsföretagen, berättade om EnOff-modellen på ett webbinarium. Foto: Tobias Sterner
EnOff är en ny flexibel modell för att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter. Målet är att de sänkta trösklarna ska öka renoveringstakten.

EnOff-modellen, som står för Energieffektivisering i offentlig sektor, syftar till att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten. Modellen kombinerar ett helhetsgrepp på energieffektivisering och långsiktig lönsamhet med en flexibel upphandlingsmodell som bygger på samverkan och ett stegvist genomförande.

EnOff riktar sig till offentlig sektor, men modellen går även att använda av privata fastighetsägare. Det är bara att den är extra ”LOU-kollad” av Upphandlingsmyndigheten.

− Modellen ska sänka trösklarna för beställare och leverantörer att delta i en upphandling, sa Lotta Bångens, vd på Energieffektiviseringsföretagen, i en presentation som hölls i mitten av november. Presentationen var en del av webbinariet "Energieffektivisering i offentlig sektor" som arrangerades av Energikontoret i Mälardalen.

Optioner och stegvisa genomföranden

− Det som man blir lovad som entreprenör i upphandlingen är bara en inledande energikartläggning. Sen genomförs resten av åtgärderna och eventuellt ytterligare åtgärder som optioner. Det bygger helt på att samarbetet fungerar med beställaren, sa Lotta Bångens.

Hon förklarade att i modellen finns ett samverkansavtal där man bestämmer hur man ska arbeta ihop. Timpris bestäms för projektets nyckelpersoner. När entreprenören lämnar in sitt anbud anges en vinstprocent som man vill ha på de entreprenader som kommer att genomföras.

Modellen driver mot att räkna rätt från början

− Det är en stor skillnad mot hur byggprojekt genomförs idag. När det blir tilläggsarbeten får entreprenöreren ersättning och även vinst på de delarna. Men, här är entreprenörens vinst fastställd till bara den delen som man beräknar från början. Det är klart att entreprenören får betalt för extra arbeten, men det sker till självkostnadspris. Det är inte tillåtet att lägga vinst på tilläggsarbetena, varken på arbetstimmar eller material. Modellen driver mot att räkna rätt från början. 

Uppbyggnaden med optioner gör också att beställaren kan avbryta eller pausa samarbetet om man önskar.

− Efter den första energikartläggningen går man vidare och genomför det som man kommit fram till tillsammans med beställaren. Eller så kan man fortsätta att göra fler energikartläggningar. Kanske tio eller ännu fler, men allting bygger på optioner och stegvist genomförande.

En upphandling räcker

Lotta Bångens framhöll att det är en stor fördel för beställaren att det räcker med en upphandling. Sen går det att stoppa in många byggnader i den upphandlingen i optionerna.

En annan fördel är att beställaren inte är fastlåst. Eftersom modellen bygger på optioner har beställaren möjlighet att när som helst utöka, avbryta eller pausa samarbetet.

Ytterligare en fördel är att beställaren inte behöver ha en färdig investeringsbudget för att komma i gång. Man behöver inte ha kartlagt alla sina byggnader, mer än att man vet hur många det är och deras ungefärliga energianvändning.

Fokus på kvalitet

För leverantören är det en fördel att upphandlingen verkligen fokuserar på kvalitet. Det kan till exempel handla om vilken kompetens som personalen har och vilka relevanta referensprojektet som finns. 

− Dessutom är tröskeln lägre för leverantörer att lämna anbud eftersom det inte krävs energibesiktning eller en färdig kartläggning för att lämna anbud. Samtidigt är potentialen för framtida uppdrag stor genom de optioner som ingår i avtalet, sa Lotta Bångens som också lyfte vikten av att främja en sund konkurrens.

Dessutom ger ett systematiskt arbete med energieffektivisering inte bara besparingar i form av kilowattimmar och kronor. Många mervärden skapas också. Det kan till exempel handla om nöjdare hyresgäster, bättre inomhusklimat och fler arbetstillfällen för upprustning.

FAKTA Så fungerar EnOff i korthet

  • Upphandlingen avser en inledande energikartläggning – med genomförandet av åtgärder och ytterligare energikartläggningar som optioner.
  • I ett samverkansavtal slås fast vilka förutsättningar som gäller om en eller flera optioner ska genomföras – vinstprocent, timpris för nyckelpersoner med mera.
  • Energikartläggningen görs med fokus på långsiktig lönsamhet för hela åtgärdspaket, genom användning av exempelvis Totalmetodiken.
  • Beställaren kan avbryta eller pausa samarbetet när som helst.
  • Leverantören kan vara ett enskilt företag eller exempelvis ett lokalt konsortium med flera företag – med en kontaktperson gentemot beställaren.
Källa: EEF
FAKTA EnOff

Upphandlingsmodellen EnOff, Energieffektivisering i offentlig sektor, har utarbetats av Energieffektiviseringsföretagen i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt Installatörsföretagen.

Syftet med modellen är att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten.

Modellen har tagits fram inom ramen för projektet Energieffektivisering i offentlig sektor som bland annat finansierats av EU och Tillväxtverket.

Källa: EEF
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Lokaler Renoveringar Upphandling
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA EnOff

Upphandlingsmodellen EnOff, Energieffektivisering i offentlig sektor, har utarbetats av Energieffektiviseringsföretagen i samarbete med Upphandlingsmyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner samt Installatörsföretagen.

Syftet med modellen är att förenkla upphandling av energieffektivisering i offentliga fastigheter och öka renoveringstakten.

Modellen har tagits fram inom ramen för projektet Energieffektivisering i offentlig sektor som bland annat finansierats av EU och Tillväxtverket.

Källa: EEF
Fördjupningsmaterial