Varan har lagts till i varukorgen
Arbetet med styrel återupptas
Eldistribution 13 dec 2021
Styrel fördelar effekt till prioriterade användare vid en bristsituation
I januari 2022 återupptas arbetet med styrels planeringsomgång 3. Foto: Mostphotos
Planeringsarbetet för styrning av el till prioriterade användare vid effektbrist har legat nere under corona. Nu kommer det att återupptas.

Om samhället skulle drabbas av effektbrist, det vill säga att efterfrågan på el är högre än den tillfälliga produktionen, måste elanvändare kopplas från för att skydda elsystemet från en okontrollerad frånkoppling.

En sådan frånkoppling skulle innebära en synnerligen allvarlig påfrestning på samhället. Ellagen föreskriver att samhällsviktiga elanvändare ska prioriteras vid en kontrollerad frånkoppling av effekt.

Energimyndigheten håller därför på att utveckla och införa ett system för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist, så kallad styrel. Det var tänkt att en tredje nationell planeringsomgång skulle genomföras mellan 2019–2021.

Våren 2020 beslutade dock Energimyndigheten, Sveriges kommuner och regioner samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att skjuta på den pågående styrplaneringen.

Syftet med ändringen var att avlasta kommuner, regioner och länsstyrelser som hade en mycket viktig roll för hanteringen av coronakrisen.

I januari 2022 kommer nu planeringsomgången att återupptas.

FAKTA Tidplan

  • Januari 2022 inleds kommunernas identifieringsarbete.
  • Senast 1 oktober 2022 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen.
  • Senast 31 januari 2023 ska elnätsföretagens underlag skickas till kommunen.
  • Senast 1 april 2023 ska kommunens förslag på rangordning skickas till länsstyrelsen.
  • Senast 1 augusti 2023 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät
Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Kris och beredskap Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter